Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati stručne organizacije udruženog rada za ispitivanje i žigosanje odnosno obilježavanje ručnog vatrenog oružja i municije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-312/1974 iz 17.6.1974
Stupanje na snagu: 25.6.1974

2
Pravilnik o postupku za ispitivanje i žigosanje odnosno obilježavanje ručnog vatrenog oružja, municije i ručnih naprava (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-313/1974 iz 17.6.1974
Stupanje na snagu: 25.6.1974

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa