Poredano po:

Broj dokumenata: 12

1
Naredba o utvrđivanju svote cenzusa novčanih prihoda iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-655/2001 iz 25.4.2001
Stupanje na snagu: 1.1.2001

3
Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1370/2014 iz 16.6.2014
Stupanje na snagu: 24.6.2014

4
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 83-1656/2018 iz 19.9.2018
Stupanje na snagu: 27.9.2018

5
Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 14-371/2006 iz 8.2.2006

6
Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 29-642/2002 iz 22.3.2002

8
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-2577/2014 iz 18.11.2014

9
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-2527/2015 iz 11.12.2015

10
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-1288/2004 iz 5.5.2004

11
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 159-3346/2013 iz 30.12.2013

12
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 90-1915/2016 iz 7.10.2016

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa