Poredano po:

Broj dokumenata: 5

1
Zaključak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 100-01//10-02/03, urbroj: 5030105-10-1 od 28. svibnja 2010. godine (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 68-2080/2010 iz 2.6.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.3.2011, NN 40-949/2011

2
Odluka o donošenju Kodeksa korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3023/2017 iz 29.12.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 14.6.2018, NN 52-1023/2018

3
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/16-07/01, urbroj: 50301-05/18-16-2 od 14. siječnja 2016. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 5-69/2016 iz 15.1.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 14.6.2018, NN 52-1023/2018

4
Pravilnik o iznosu naknade za pohranu i čuvanje poslovnih knjiga i dokumentacije društva nakon njegova brisanja iz sudskog registra (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 6-85/2020 iz 16.1.2020
Stupanje na snagu: 24.1.2020

5
Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1279/2019 iz 5.7.2019
Stupanje na snagu: 13.7.2019

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije