Poredano po:
Povratak na Zakon o ustanovama

Broj dokumenata: 159

1
Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za medicinu rada (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-140/1996 iz 6.2.1996
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.2.1996, NN 13-214/1996

2
Uredba o osnivanju Centra za radnu terapiju osoba s oštećenjem u duševnom ili tjelesnom razvoju (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-728/1995 iz 1.6.1995
Stupanje na snagu: 1.6.1995

3
Uredba o osnivanju Zavoda za rehabilitaciju «Samaritanac» u Splitu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1182/1995 iz 20.9.1995
Stupanje na snagu: 20.9.1995

4
Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za prevenciju ovisnosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 18-420/2002 iz 27.2.2002
Stupanje na snagu: 7.3.2002

5
Uredba o pojedinim pitanjima u vezi djelatnosti Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1438/2009 iz 3.6.2009
Stupanje na snagu: 3.6.2009

6
Uredba o osnivanju Centra za krš (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 92-1838/2005 iz 27.7.2005
Stupanje na snagu: 4.8.2005

7
Odluka o podjeli Doma umirovljenika Split na dvije javne ustanove (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-701/1994 iz 19.5.1994
Stupanje na snagu: 19.5.1994

8
Uredba o osnivanju Doma umirovljenika Udbina (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-382/1998 iz 10.3.1998
Stupanje na snagu: 10.3.1998

9
Uredba o osnivanju Doma umirovljenika Zemunik (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-383/1998 iz 10.3.1998
Stupanje na snagu: 10.3.1998

10
Odluka o podjeli Zavoda za socijalno zdravstvenu zaštitu odraslih osoba «Zagreb» (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 1-9/1998 iz 5.1.1998
Stupanje na snagu: 5.1.1998

11
Uredba o osnivanju Srednje škole Prelog u Prelogu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 143-1775/1998 iz 30.10.1998
Stupanje na snagu: 30.10.1998

12
Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za toksikologiju (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 101-1574/1997 iz 29.9.1997
Stupanje na snagu: 7.10.1997

13
Odluka o podjeli Zavoda za smještaj i rehabilitaciju djece i mladeži Vrlika (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-533/1997 iz 9.4.1997
Stupanje na snagu: 9.4.1997

14
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Splitu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-972/1998 iz 27.5.1998
Stupanje na snagu: 27.5.1998

15
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Osijeku (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-973/1998 iz 27.5.1998
Stupanje na snagu: 27.5.1998

16
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Zagrebu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-968/1998 iz 27.5.1998
Stupanje na snagu: 27.5.1998

17
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Rijeci (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-969/1998 iz 27.5.1998
Stupanje na snagu: 27.5.1998

18
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Gospiću (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-970/1998 iz 27.5.1998
Stupanje na snagu: 27.5.1998

19
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Zadru (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-974/1998 iz 27.5.1998
Stupanje na snagu: 27.5.1998

20
Uredba o osnivanju Visoke pomorske škole u Rijeci (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1087/1998 iz 9.6.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.6.2001, NN 56-886/2001

21
Uredba o osnivanju Visoke pomorske škole u Splitu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1088/1998 iz 9.6.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.5.2003, NN 83-1025/2003

22
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Čakovcu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-564/1997 iz 16.4.1997
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.6.2005, NN 76-1483/2005

23
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Petrinji (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-565/1997 iz 16.4.1997
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.6.2005, NN 76-1486/2005

24
Uredba o osnivanju Visoke učiteljske škole u Puli (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-971/1998 iz 27.5.1998
Stupanje na snagu: 27.5.1998

25
Odluka o prestanku Hrvatske agencije za promicanje ulaganja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 54-1204/2000 iz 31.5.2000
Stupanje na snagu: 31.5.2000

26
Odluka o prestanku Hrvatskog informativno-kulturnog zavoda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 83-1730/2000 iz 25.8.2000
Stupanje na snagu: 25.8.2000

27
Uredba o pripajanju Veleučilišta u Splitu Sveučilištu u Splitu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 168-2435/2003 iz 23.10.2003
Stupanje na snagu: 23.10.2003

28
Uredba o međusobnim pravima i obvezama osnivača i Hrvatskog zavoda za socijalni rad (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-1588/2003 iz 22.7.2003
Stupanje na snagu: 30.7.2003

29
Uredba o osnivanju Hrvatskog športskog muzeja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 171-2465/2003 iz 28.10.2003
Stupanje na snagu: 5.11.2003

30
Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-1848/1999 iz 4.11.1999
Stupanje na snagu: 12.11.1999

31
Uredba o osnivanju Srednje glazbene škole «Ferdo Livadić» u Samoboru (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 71-1303/1999 iz 8.7.1999
Stupanje na snagu: 16.7.1999

32
Uredba o osnivanju Srednje glazbene škole Novska (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-561/1999 iz 24.3.1999
Stupanje na snagu: 1.4.1999

33
Uredba o osnivanju prosvjetno-kulturnog centra Mađara u Republici Hrvatskoj (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-738/1999 iz 12.4.1999
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.4.1999, NN 39-795/1999

34
Uredba o osnivanju Hrvatskoga mjeriteljskog instituta (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-2515/2008 iz 4.7.2008
Stupanje na snagu: 12.7.2008

35
Uredba o osnivanju Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-2425/2008 iz 26.6.2008
Stupanje na snagu: 4.7.2008

36
Uredba o osnivanju Muzeja antičkog stakla u Zadru (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1600/2006 iz 14.6.2006
Stupanje na snagu: 22.6.2006

37
Uredba o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 101-1946/2004 iz 21.7.2004
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.1.2007, NN 8-360/2007

38
Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-1078/2008 iz 21.3.2008
Stupanje na snagu: 29.3.2008

39
Uredba o osnivanju Javne ustanove Hrvatski olimpijski centar (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 142-3208/2006 iz 28.12.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.6.2009, NN 73-1740/2009

40
Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za zaštitu od zračenja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-757/1997 iz 16.5.1997
Stupanje na snagu: 24.5.1997

41
Uredba o pripajanju Centra za krš Veleučilištu "Nikola Tesla" u Gospiću (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-2307/2010 iz 30.6.2010
Stupanje na snagu: 8.7.2010

42
Uredba o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 94-2822/2007 iz 13.9.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.9.2009, NN 110-2805/2009

43
Statut Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 1-7/2006 iz 2.1.2006
Stupanje na snagu: 24.3.2006

44
Uredba o osnivanju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 129-3365/2010 iz 19.11.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 14.3.2012, NN 31-755/2012

45
Uredba o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 45-650/1997 iz 29.4.1997
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.7.2012, NN 79-1862/2012

46
Statut Regionalnog središta za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 89-1473/2002 iz 25.7.2002
Stupanje na snagu: 2.8.2002

47
Statut Agencije za strukovno obrazovanje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 53-1016/2005 iz 25.4.2005
Stupanje na snagu: 25.4.2005

48
Uredba o osnivanju Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-966/1998 iz 27.5.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.10.2013, NN 119-2529/2013

49
Uredba o osnivanju Veleučilišta u Požegi (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-965/1998 iz 27.5.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.10.2013, NN 119-2527/2013

50
Uredba o osnivanju Veleučilišta u Rijeci (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-963/1998 iz 27.5.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.10.2013, NN 119-2534/2013

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa