Poredano po:
Povratak na Zakon o izvlaštenju

Broj dokumenata: 37

1
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju višestambene građevine, plinske oznake 3P, na Rujevici, Grad Rijeka (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 41-1392/2008 iz 9.4.2008
Stupanje na snagu: 9.4.2008

2
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju igrališta za golf s pratećim sadržajima "Marlera" u k.o. Medulin i k.o. Ližnjan (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 14-426/2008 iz 4.2.2008
Stupanje na snagu: 4.2.2008

3
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju športske dvorane u k.o. Smokvica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 60-2059/2008 iz 28.5.2008
Stupanje na snagu: 28.5.2008

4
5
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju Međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije "Karasovići", na državnoj cesti D-8 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 29-615/2011 iz 9.3.2011
Stupanje na snagu: 9.3.2011

6
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Mjerno-redukcijske stanice (MRS) Ivanja Reka (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 53-853/2001 iz 13.6.2001
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.6.2001, NN 62-1024/2001

7
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju i sanaciju tehničkog građevnog kamena za kamenolom »Krečane«u k.o. Buzeta (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-264/2002 iz 30.1.2002
Stupanje na snagu: 30.1.2002

8
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju tehničkog kamena dijabaza i proširenje eksploatacijskog polja kamenoloma Hruškovec u k.o. Kalnik (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-488/2002 iz 6.3.2002
Stupanje na snagu: 6.3.2002

9
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske radi formiranja eksploatacijskog polja »Mali Kukor«, radi eksploatacije mineralne sirovine - gipsa (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-771/2002 iz 10.4.2002
Stupanje na snagu: 10.4.2002

10
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju i sanaciju kamenoloma tehničkog građevnog kamena »Bojna«, u k.o. Bojna (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-1223/2002 iz 27.6.2002
Stupanje na snagu: 20.6.2002

11
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju tehničkog-građevnog kamena na eksploatacijskom polju »Grič-Hambarište«, u k.o. Gomirsko-Vrbovsko (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-1224/2002 iz 27.6.2002
Stupanje na snagu: 20.6.2002

12
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju cesovnog graničnog prijelaza II kategorije Maljevac - Velika Kladuša (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-1268/2002 iz 1.7.2002
Stupanje na snagu: 27.6.2002

13
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju cestovnog graničnog prijelaza Slavonski Šamac - Bosanski Šamac (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-1267/2002 iz 1.7.2002
Stupanje na snagu: 27.6.2002

14
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Redi”, u k.o. Trogir (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-1631/2002 iz 19.8.2002
Stupanje na snagu: 8.8.2002

15
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju plinske regulatorske stanice “Novi Dvori”, u k.o. Zaprešić (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-1632/2002 iz 19.8.2002
Stupanje na snagu: 8.8.2002

16
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za sanacijske i eksploatacijske radove na eksploatacijskom polju “Čelina” (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-1630/2002 iz 19.8.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.8.2002, NN 102-1671/2002

17
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju igrališta za golf s pratećim sadržajima »Crveni vrh« u k.o. Savudrija (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-2286/2007 iz 16.7.2007
Stupanje na snagu: 16.7.2007

20
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju višestambenih građevina u k.o. Plase i k.o. Drenova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-200/2011 iz 21.1.2011
Stupanje na snagu: 21.1.2011

21
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza I. kategorije Zaton Doli - Neum., u k.o. Imotica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 16-298/2011 iz 4.2.2011
Stupanje na snagu: 4.2.2011

24
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za gradnju Doma za starije i nemoćne osobe u Gradu Biogradu na Moru (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 18-305/2013 iz 15.2.2013
Stupanje na snagu: 23.2.2013

25
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Centra za dobrobit životinja u k.o. Breza (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 83-1590/2015 iz 28.7.2015
Stupanje na snagu: 5.8.2015

26
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Regionalnog športsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak u k.o. Cernik - Čavle i k.o. Podhum (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 17-327/2015 iz 13.2.2015
Stupanje na snagu: 21.2.2015

27
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju zone 3. Winnetoulanda Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1308/2014 iz 6.6.2014
Stupanje na snagu: 14.6.2014

28
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju zone 2. Winnetoulanda Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1307/2014 iz 6.6.2014
Stupanje na snagu: 14.6.2014

29
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju zone 1. Winnetoulanda Jasenice kao dijela "Zabavnog parka Pariževačka glavica" u k.o. Jasenice (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1306/2014 iz 6.6.2014
Stupanje na snagu: 14.6.2014

31
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za građenje i rekonstrukciju međunarodnih graničnih prijelaza (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-1451/2014 iz 26.6.2014
Stupanje na snagu: 4.7.2014

32
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju građevine javne namjene - Doma za starije i nemoćne u k.o. Biograd na Moru (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 94-1891/2014 iz 31.7.2014
Stupanje na snagu: 8.8.2014

33
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izvođenje radova za sanaciju potencijalno obrušavajućih fragmenata stijenske mase iznad Grada Omiša (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 145-2717/2014 iz 8.12.2014
Stupanje na snagu: 16.12.2014

34
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju skijališta "Omanovac" u k.o. Kraguj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1191/2015 iz 5.6.2015
Stupanje na snagu: 13.6.2015

35
Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju višestambene građevine planske oznake S-4, po programu POS-a, Donja Drenova u k.o. Drenova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-2210/2011 iz 5.10.2011
Stupanje na snagu: 5.10.2011

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa