Poredano po:

Broj dokumenata: 34

1
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 155-4248/2008 iz 30.12.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

2
Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-704/1997 iz 9.5.1997
Stupanje na snagu: 17.5.1997

3
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 88-2019/2012 iz 1.8.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

4
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-1350/2007 iz 18.4.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

5
Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-1351/2007 iz 18.4.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

6
Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu kod površinskih i podzemnih rudarskih radova (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-1352/2007 iz 18.4.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

7
Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-958/2006 iz 10.4.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

8
Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-959/2006 iz 10.4.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

9
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-1577/2008 iz 23.4.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

10
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 5-25/1984 iz 14.2.1984
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.6.2014, NN 71-1334/2014

11
Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 91-1940/2011 iz 3.8.2011

12
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-1713/2008 iz 5.5.2008

13
Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 47-956/2002 iz 30.4.2002

14
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 155-4247/2008 iz 30.12.2008

15
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 155-4249/2008 iz 30.12.2008

16
Pravilnik o izradi procjene opasnosti (6) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-705/1997 iz 9.5.1997

17
Pravilnik o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 1-3/2011 iz 3.1.2011

18
Pravilnik o programu, sadržaju i načinu provjere znanja poslodavca ili njihovih ovlaštenika iz područja zaštite na radu (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1353/2005 iz 6.6.2005

19
Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1354/2005 iz 6.6.2005

20
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 29-509/2013 iz 8.3.2013

21
Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 42-818/2005 iz 1.4.2005

22
Pravilnik o sigurnosnim znakovima (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 29-502/2005 iz 2.3.2005

23
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-1353/2007 iz 18.4.2007

24
Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (6) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 43-1436/2007 iz 25.4.2007

25
Pravilnik o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-1840/2002 iz 1.10.2002

26
Pravilnik o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-1841/2002 iz 1.10.2002

27
Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-1842/2002 iz 1.10.2002

28
Pravilnik o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-1843/2002 iz 1.10.2002

29
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (7) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-1844/2002 iz 1.10.2002

30
Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 13-300/2009 iz 30.1.2009

31
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-637/2008 iz 18.2.2008

32
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-3058/2010 iz 13.10.2010

33
Pravilnik o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 101-2598/2009 iz 21.8.2009

34
Pravilnik o zaštiti na radu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 8-848/2007 iz 28.6.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.6.2010, SGZ 10-731/2010

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa