Poredano po:

Broj dokumenata: 59

1
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - opći propisi (2004) - za brodove unutrašnje plovidbe (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 130-2318/2004 iz 20.9.2004
Stupanje na snagu: 1.10.2004

2
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - radiooprema, sredstva za signalizaciju i pomagala za navigaciju (2003) - za brodove unutrašnje plovidbe (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 82-994/2003 iz 20.5.2003
Stupanje na snagu: 1.6.2003

3
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - električna oprema (2002) - za brodove unutrašnje plovidbe (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-2183/2002 iz 20.11.2002
Stupanje na snagu: 1.12.2002

4
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - zaštita pri radu i smještaj posade (2002) - za brodove unutrašnje plovidbe (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-2185/2002 iz 20.11.2002
Stupanje na snagu: 1.12.2002

5
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - zaštita broda (2004) - za pomorske brodove (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 204-3312/2003 iz 30.12.2003
Stupanje na snagu: 1.1.2004

6
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - radiooprema (2005) - za pomorske brodove (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-1567/2003 iz 18.7.2003
Stupanje na snagu: 1.8.2003

7
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - protupožarna zaštita, (2003) - za pomorske brodove (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-1569/2003 iz 18.7.2003
Stupanje na snagu: 1.8.2003

8
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - uređaji za rukovanje teretom i naprave za dizanje (2001) - za pomorske brodove (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 93-1582/2001 iz 26.10.2001
Stupanje na snagu: 1.11.2001

9
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - stabilitet (1999) - za pomorske brodove (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1444/1999 iz 30.7.1999
Stupanje na snagu: 15.9.1999

10
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - stabilitet i nadvođe (1999) - za brodove unutrašnje plovidbe (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-496/1999 iz 9.3.1999
Stupanje na snagu: 1.6.1999

11
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - sprječavanje zagađivanja (2001) - za brodove unutrašnje plovidbe (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-775/2001 iz 23.5.2001
Stupanje na snagu: 1.6.2001

12
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - pravila za baždarenje brodova unutarnje plovidbe (2001) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-776/2001 iz 23.5.2001
Stupanje na snagu: 1.6.2001

13
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - nadvođe (2006) - za pomorske brodove (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 147-2803/2005 iz 14.12.2005
Stupanje na snagu: 31.12.2005

14
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - sredstva za spašavanje (2005) - za pomorske brodove (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 147-2806/2005 iz 14.12.2005
Stupanje na snagu: 31.12.2005

15
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - protupožarna zaštita (2006) - za brodove unutrašnje plovidbe (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 147-2809/2005 iz 14.12.2005
Stupanje na snagu: 1.2.2006

16
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - cjevovodi (2006) - za brodove unutrašnje plovidbe (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 147-2811/2005 iz 14.12.2005
Stupanje na snagu: 1.2.2006

17
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - strojevi (2006) - za brodove unutrašnje plovidbe (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 147-2812/2005 iz 14.12.2005
Stupanje na snagu: 1.2.2006

18
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Dio 1. - Opći propisi (2008.) (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2782/2008 iz 23.7.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2009, NN 65-1477/2009

19
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - trup (1999) - za brodove unutrašnje plovidbe (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 93-1264/1998 iz 8.7.1998
Stupanje na snagu: 1.1.1999

20
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - oprema (1999) - za brodove unutašnje plovidbe (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 93-1265/1998 iz 8.7.1998
Stupanje na snagu: 1.1.1999

21
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - strojni uređaj i automatizacija (1999 i 2006) - za brodove unutrašnje plovidbe (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 93-1267/1998 iz 8.7.1998
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.2.2006, NN 147-2810/2005

22
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - upravljanje sigurnošću (2007) - za pomorske brodove (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 11-530/2007 iz 31.1.2007

23
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - pravila za baždarenje pomorskih brodova, brodica i jahti (2007) (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 11-531/2007 iz 31.1.2007

24
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - pravila za statutarnu cetifikaciju pomorske opreme (2008) - za pomorske brodove (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 130-3732/2007 iz 19.12.2007

26
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - zavarivanje (2002) - za pomorske brodove (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-2178/2002 iz 20.11.2002

27
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Opći propisi (2009) (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 150-4110/2008 iz 22.12.2008

29
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - pregrađivanje (2007) - za pomorske brodove (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-2456/2007 iz 25.7.2007

30
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - cjevovodi (2007) - za pomorske brodove (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-2457/2007 iz 25.7.2007

31
32
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - električna oprema (2007) - za pomorske brodove (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-2459/2007 iz 25.7.2007

33
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - pomagala za navigaciju (2007) - za pomorske brodove (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-2460/2007 iz 25.7.2007

35
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - opći propisi (2007) - za pomorske brodove (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 6-285/2007 iz 15.1.2007

36
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - sprječavanje onečišćenja (2007) - za pomorske brodove (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 6-286/2007 iz 15.1.2007

37
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - materijali (1996) - za pomorske brodove (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-2083/1996 iz 20.12.1996

38
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - oprema trupa (2004) - za pomorske brodove (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 204-3310/2003 iz 30.12.2003

39
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - zaštita pri radu i smještaj posade (2003) - za pomorske brodove (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-1570/2003 iz 18.7.2003

40
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - rashladni uređaji (2002) - za pomorske brodove (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-1413/2002 iz 18.7.2002

41
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - automatizacija (2002) - za pomorske brodove (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-1415/2002 iz 18.7.2002

42
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - sredstva za signalizaciju (2002) - za pomorske brodove (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-1416/2002 iz 18.7.2002

43
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - prijevoz putnika (2002) - za pomorske brodove (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-1420/2002 iz 18.7.2002

44
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - prijevoz tereta (2002) - za pomorske brodove (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-1422/2002 iz 18.7.2002

45
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - tankeri za kemikalije (2002) - za pomorske brodove (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-1423/2002 iz 18.7.2002

46
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - pravila za tehnički nadzor kontejnera (2002) (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-1424/2002 iz 18.7.2002

47
Odluka o tehničkim pravilima - Hrvatskog registra brodova - nemetalni materijali (2000) - za pomorske brodove (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-524/2000 iz 3.3.2000

48
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - pregrađivanje (2000) - za pomorske brodove (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-523/2000 iz 3.3.2000

49
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - trup (2006) - za pomorske brodove (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 94-2190/2006 iz 23.8.2006

50
Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - strojni uređaj (2006) - za pomorske brodove (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 94-2191/2006 iz 23.8.2006

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa