Poredano po:

Broj dokumenata: 15

1
Odluka o otvaranju zemljišnih knjiga za k. o. Rašćani (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 130-2049/1999 iz 3.12.1999
Stupanje na snagu: 17.11.1999

2
Odluka o otvaranju zemljišnih knjiga za k. o. Zoljan (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 100-1667/1999 iz 4.10.1999
Stupanje na snagu: 24.9.1999

3
Odluka o otvaranju zemljišnih knjiga za k. o. Pleternica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 56-1059/1999 iz 4.6.1999
Stupanje na snagu: 22.4.1999

4
Odluka o otvaranju zemljišnih knjiga u k. o. Gornje Predrijevo i k. o. Noskovci (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 142-2030/1997 iz 31.12.1997
Stupanje na snagu: 16.12.1997

5
Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-2596/2013 iz 30.9.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.7.2019, NN 63-1234/2019

6
Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-2862/2010 iz 13.9.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.7.2019, NN 63-1234/2019

7
Pravilnik o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-2242/2004 iz 3.9.2004
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.7.2019, NN 63-1234/2019

8
Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (zemljišnoknjižni poslovnik) (9) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1408/1997 iz 12.8.1997
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.7.2019, NN 63-1234/2019

9
Pravilnik o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1520/2012 iz 8.6.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.7.2019, NN 63-1234/2019

10
Pravilnik o mjerilima za rad zemljišnoknjižnih službenika (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-1895/2005 iz 8.8.2005

11
Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 60-1939/2010 iz 13.5.2010

12
Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 119-2256/2015 iz 30.10.2015

13
Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju baze zemljišnih podataka Republike Hrvatske (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 90-1693/2004 iz 2.7.2004

14
Poslovnik Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2624/2017 iz 17.11.2017

15
Pravilnik o polaganju posebnog stručnog ispita i imenovanju ovlaštenih zemljišnoknjižnih referenata (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 136-2549/2005 iz 16.11.2005

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa