Poredano po:

Broj dokumenata: 26

1
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2017. godini (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 13-312/2017 iz 10.2.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 125-2486/2019

2
Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju RH (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-460/2001 iz 28.3.2001
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 125-2486/2019

3
Pravilnik o tehničkim uvjetima koje mora zadovoljiti obrazovna ustanova glede školovanja vatrogasaca (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 89-1515/2001 iz 17.10.2001
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 125-2486/2019

4
Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 91-1486/2002 iz 31.7.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 125-2486/2019

5
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-695/2011 iz 16.3.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 125-2486/2019

6
Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-696/2011 iz 16.3.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 125-2486/2019

7
Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2019. godini (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-38/2019 iz 4.1.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 125-2486/2019

8
Poslovnik o radu Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 118-3095/2010 iz 20.10.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 125-2486/2019

9
Odluka o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-2599/2019 iz 30.12.2019
Stupanje na snagu: 1.1.2020

15
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2007. (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 143-3248/2006 iz 29.12.2006

22
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 89-1513/2001 iz 17.10.2001

23
Pravilnik o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 89-1514/2001 iz 17.10.2001

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa