Poredano po:

Broj dokumenata: 29

1
Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za uvjetni otpust (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-756/2002 iz 5.4.2002
Stupanje na snagu: 13.4.2002

3
Uredba o zvanjima, znakovlju i uvjetima stjecanja zvanja državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1273/2002 iz 3.7.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.2.2021, NN 14-270/2021

4
Odluka o osnivanju trgovačkog društva «Lipovica» d. o. o. u Popovači (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-1638/2002 iz 23.8.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.12.2007, NN 127-3638/2007

5
Odluka o osnivanju trgovačkog društva «Orljava» d. o. o. u Požegi (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-1639/2002 iz 23.8.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.8.2008, NN 100-3034/2008

6
Pravilnik o matici, osobniku i drugim evidencijama koje se vode u kaznionicama i zatvorima (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 96-2226/2006 iz 30.8.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.2.2021, NN 14-270/2021

7
Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 144-2883/2011 iz 14.12.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.2.2017, NN 12-297/2017

8
Pravilnik o načinu obavljanja poslova odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-1083/2009 iz 17.4.2009

9
Pravilnik o načinu primjene sredstava prisile (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-1084/2009 iz 17.4.2009

10
Uredba o odorama državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima te službenim vozilima (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 88-1871/2011 iz 27.7.2011

12
Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu poslova zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-548/2002 iz 13.3.2002

13
Uredba o odorama službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima te službenim vozilima (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-1057/2003 iz 27.5.2003

14
Pravilnik o načinu obavljanja poslova odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 43-895/2002 iz 24.4.2002

15
Pravilnik o načinu primjene sredstava prisile (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 43-896/2002 iz 24.4.2002

16
Pravilnik o načinu provedbe inspekcijskog nadzora nad radom kaznionica, zatvora i Centra za izobrazbu (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 43-897/2002 iz 24.4.2002

17
Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 61-1080/2002 iz 24.5.2002

18
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački ovlaštene službene osobe Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 61-1081/2002 iz 24.5.2002

19
Pravilnik o načinu izvršavanja kazne zatvora uz nastavak rada zatvorenika kod poslodavca ili kod obavljanja vlastite djelatnosti (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1334/2002 iz 9.7.2002

21
Pravilnik o troškovima izrade, procjeni, izlaganju, pohranjivanju i prodaji stvari nastalih radom zatvorenika u slobodno vrijeme (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1336/2002 iz 9.7.2002

22
Pravilnik o radu i strukovnoj izobrazbi, popisu i opisu radnih mjesta zatvorenika, te naknadi za rad i nagradi (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 12-301/2016 iz 5.2.2016

23
Pravilnik o pogodnostima zatvorenika (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-2048/2010 iz 28.5.2010

24
Pravilnik o pogodnostima zatvorenika (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-1914/2001 iz 21.12.2001

26
Pravilnik o raspolaganju novcem (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1337/2002 iz 9.7.2002

27
Pravilnik o osnovnoj i strukovnoj izobrazbi zatvorenika (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-1834/2002 iz 27.9.2002

28
Pravilnik o pogodnostima zatvorenika (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 125-3582/2008 iz 29.10.2008

29
Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 92-1496/2002 iz 2.8.2002

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa