Poredano po:

Broj dokumenata: 22

1
Izvješće o pravnoj snazi, prirodi i učincima ustavnih zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-550/2012 iz 20.2.2012
Stupanje na snagu: 15.2.2012

2
Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske u povodu Inicijative Vlade Republike Hrvatske, klasa: 004-01/02-02/12, urbroj: 5030109-02-2 od 10. listopada 2002. godine (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-2145/2002 iz 15.11.2002
Stupanje na snagu: 12.11.2002

4
Izvješće o primjeni članka 5. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 121/10.) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 142-3615/2010 iz 17.12.2010
Stupanje na snagu: 8.12.2010

6
Izvješće o uočenoj pojavi neustavnosti u sustavu mirovinskog osiguranja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 43-1469/2007 iz 25.4.2007
Stupanje na snagu: 18.4.2007

7
Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-X-2191/2007 od 20. lipnja 2007. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-2065/2007 iz 27.6.2007
Stupanje na snagu: 20.6.2007

8
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: SuS-2/2016 od 26. rujna 2016. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1885/2016 iz 26.9.2016
Stupanje na snagu: 26.9.2016

9
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: SuP-O-28/2015-2 od 23. studenoga 2015 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 127-2422/2015 iz 24.11.2015
Stupanje na snagu: 23.11.2015

10
Izvješće o javnoj raspravi u postupku promjene Ustava (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 144-3089/2013 iz 4.12.2013
Stupanje na snagu: 26.11.2013

11
Izvješće Ustavnog suda u povodu postupka promjene Ustava Republike Hrvatske pokrenutog 10. srpnja 2013. prijedlogom 46 zastupnika Hrvatskog sabora, Broj: U-X-5076/2013 od 15. listopada 2013. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 127-2776/2013 iz 18.10.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.10.2013, NN 6-106/2014

12
Izvješće o završnim odredbama (člancima 562. i 563.) Obiteljskog zakona broj: U-X-3239/2014 od 3. srpnja 2014. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 83-1624/2014 iz 11.7.2014
Stupanje na snagu: 3.7.2014

13
Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o donošenju Zakona o obavljanju pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnom sektoru (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-520/2015 iz 6.3.2015
Stupanje na snagu: 27.2.2015

14
Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma o uređenju pitanja davanja hrvatskih autocesta u koncesiju (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-519/2015 iz 6.3.2015
Stupanje na snagu: 27.2.2015

16
Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative "Stožer za obranu hrvatskog Vukovara" (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 88-1779/2014 iz 23.7.2014
Stupanje na snagu: 15.7.2014

17
Odluka u povodu zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative "U ime obitelji" (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 136-2582/2014 iz 19.11.2014
Stupanje na snagu: 14.11.2014

18
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: SuT-A-1/2020 od 14. siječnja 2020. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 6-89/2020 iz 16.1.2020
Stupanje na snagu: 14.1.2020

19
Izvješće o ustavnopravno neprihvatljivim učincima pročišćenih tekstova Ustava Republike Hrvatske, Ustavnih zakon, zakona, drugih propisa i općih akata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-876/2011 iz 30.3.2011
Stupanje na snagu: 23.3.2011

20
Odluka o utvrđivanju obrasca imunitetne iskaznice suca Ustavnog suda Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 131-3221/2009 iz 31.10.2009
Stupanje na snagu: 8.11.2009

21
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: SuT-A-11/2020 od 16. srpnja 2020. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 82-1547/2020 iz 16.7.2020
Stupanje na snagu: 16.7.2020

22
Odluka o nazivima i uvjetima za radna mjesta, poslovima koji se na njima obavljaju te koeficijentima složenosti poslova u Ustavnom sudu Republike Hrvatske (10) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 102-1993/2014 iz 22.8.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.12.2020, NN 144-2779/2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa