Poredano po:

Broj dokumenata: 27

1
Sporazum o visini osnovice za izračun jubilarne nagrade, visini dara za djecu, božićnice i regresa (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-443/2003 iz 5.3.2003
Stupanje na snagu: 5.12.2002

2
Uredba o dodatku na plaće doktora medicine i doktora stomatologije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 44-835/2005 iz 5.4.2005
Stupanje na snagu: 5.4.2005

3
Uredba o raspodjeli dodatnih sredstava za plaće učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu u 2003. i 2004. godini (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 155-2536/2002 iz 23.12.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.8.2012, NN 82-1914/2012

4
Sporazum o daru za djecu i isplati solidarne naknade zaposlenicima kojima je osnovna bruto plaća pala za 100 i više kuna nakon primjene Uredbe (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-124/2002 iz 11.1.2002
Stupanje na snagu: 13.12.2001

5
Uredba o dodacima na plaće za pojedina radna mjesta zdravstvenih djelatnika srednje i više stručne spreme (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1085/2002 iz 28.5.2002
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.12.2013, NN 143-3074/2013

6
Uredba o dodacima na plaće za pojedine poslove zaposlenih u zdravstvu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-296/2003 iz 7.2.2003
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.12.2013, NN 143-3074/2013

7
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-425/2018 iz 2.3.2018
Stupanje na snagu: 3.3.2018

8
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-424/2018 iz 2.3.2018
Stupanje na snagu: 3.3.2018

9
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-609/2018 iz 30.3.2018
Stupanje na snagu: 31.3.2018

10
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-608/2018 iz 30.3.2018
Stupanje na snagu: 31.3.2018

11
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 131-3018/2017 iz 28.12.2017
Stupanje na snagu: 29.12.2017

12
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 131-3017/2017 iz 28.12.2017
Stupanje na snagu: 29.12.2017

13
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 131-3016/2017 iz 28.12.2017
Stupanje na snagu: 29.12.2017

14
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada i o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 118-2722/2017 iz 30.11.2017
Stupanje na snagu: 1.11.2017

15
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-874/2018 iz 18.5.2018
Stupanje na snagu: 19.5.2018

16
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (34) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-411/2013 iz 28.2.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.3.2021, NN 26-570/2021

17
Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 150-4104/2008 iz 22.12.2008

18
Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje (6) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 101-1663/2002 iz 30.8.2002

19
20
Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna u prvom tromjesečju 2008. godine (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 130-3714/2007 iz 19.12.2007

21
Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-1121/2008 iz 26.3.2008

22
Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1324/2002 iz 5.7.2002

23
Kolektivni ugovor za plaće i materijalna prava službenika i namještenika u osnovnom školstvu i visokom obrazovanju i znanosti (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 183-2692/2003 iz 19.11.2003

24
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (20) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 38-666/2001 iz 27.4.2001

25
Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 131-3015/2017 iz 28.12.2017

26
Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika Državnog proračuna u 2007. godini (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 142-3217/2006 iz 28.12.2006

27
Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1325/2002 iz 5.7.2002

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa