Poredano po:

Broj dokumenata: 24

1
Popis rješenja o odobrenju za stavljanje u promet gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 01. siječnja 2005. do 31. prosinca 2005. godine (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 55-1321/2006 iz 19.5.2006
Stupanje na snagu: 19.5.2006

2
Pravilnik o kliničkim ispitivanjima i dobroj kliničkoj praksi (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3525/2007 iz 26.11.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2013, NN 76-1521/2013

3
Popis rješenja o odobrenju za stavljanju u promet gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj od 23. travnja 2004. do 31. prosinca 2004. godine (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-378/2005 iz 14.2.2005
Stupanje na snagu: 14.2.2005

4
Pravilnik o iskaznici farmaceutskog inspektora (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-313/2005 iz 7.2.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2007, NN 71-2181/2007

5
Popis rješenja o odobrenju za stavljanje u promet gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 1. siječnja 2006. do 31. prosinca 2006. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-1059/2007 iz 23.3.2007
Stupanje na snagu: 23.3.2007

6
Hrvatska farmakopeja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-1095/2007 iz 28.3.2007
Stupanje na snagu: 5.4.2007

7
Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz gotovoga lijeka za koji nije dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 197-3151/2003 iz 17.12.2003
Stupanje na snagu: 25.12.2003

8
Pravilnik o načinu praćenja neispravnosti u kakvoći lijeka (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-714/2005 iz 18.3.2005

9
Pravilnik o dobroj praksi i uvjetima za davanje dozvole za promet medicinskim proizvodima (7) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 54-1049/2005 iz 27.4.2005

10
11
Pravilnik o dobroj proizvođačkoj praksi za lijekove (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-793/2005 iz 29.3.2005

12
Pravilnik o praćenju nuspojava nad lijekovima i medicinskim proizvodima (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 29-511/2005 iz 2.3.2005

13
Pravilnik o načinu razvrstavanja lijekova te propisivanju i izdavanju lijekova (6) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-2309/2005 iz 21.10.2005

15
Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-1227/2006 iz 8.5.2006

16
Pravilnik o ispitivanju bioraspoloživosti i bioekvivalenciji lijekova (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 71-1305/1999 iz 8.7.1999

17
Pravilnik o razvrstavanju, izdavanju, zahtjevima, ocjeni sukladnosti i očevidniku medicinskih proizvoda (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 54-1050/2005 iz 27.4.2005

18
Pravilnik o mjerilima za određivanje cijena lijekova na veliko i o načinu izvještavanja o cijenama na veliko (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 91-2146/2006 iz 14.8.2006

19
Pravilnik o načinu provjere kakvoće lijeka (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 56-1069/2005 iz 2.5.2005

20
Pravilnik o vrsti podataka te načinu izrade izvješća o prometu gotovih lijekova (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 29-506/2005 iz 2.3.2005

21
Pravilnik o uvjetima i postupku davanja dozvole za obavljanje prometa na veliko lijekovima te uvoza i izvoza lijekova (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 29-508/2005 iz 2.3.2005

22
Pravilnik o dobroj praksi u prometu lijekova na veliko (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 29-505/2005 iz 2.3.2005

23
Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima (8) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 29-507/2005 iz 2.3.2005

24
Pravilnik o načinu oglašavanja i obavješćivanja o lijekovima, homeopatskim i medicinskim proizvodima (4) - nevažeći propis - djelomična primjena · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 62-1195/2005 iz 18.5.2005 Stupanje na snagu: 8.10.2009

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa