Poredano po:

Broj dokumenata: 73

1
Pravilnik o vođenju evidencija o studentima visokih učilišta (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-141/2005 iz 17.1.2005
Stupanje na snagu: 25.1.2005

2
Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Mljet za katastarsku općinu Goveđari (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-143/2005 iz 17.1.2005
Stupanje na snagu: 4.1.2005

3
Uredba o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 101-1946/2004 iz 21.7.2004
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.1.2007, NN 8-360/2007

4
Pravilnik o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2434/2010 iz 12.7.2010
Stupanje na snagu: 20.7.2010

5
Pravilnik o upisniku znanstvenika (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1475/2004 iz 1.6.2004
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 9.7.2010, NN 82-2346/2010

7
Uredba o osnivanju Međimurskog veleučilišta u Čakovcu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-3382/2007 iz 12.11.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.10.2013, NN 119-2536/2013

8
Uredba o osnivanju Veleučilišta u Šibeniku (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 76-1791/2006 iz 10.7.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.10.2013, NN 119-2532/2013

9
Uredba o osnivanju Veleučilišta «Nikola Tesla« u Gospiću (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-1775/2006 iz 7.7.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.10.2013, NN 119-2526/2013

10
Uredba o osnivanju Veleučilišta u Slavonskom Brodu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 108-2410/2006 iz 4.10.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.10.2013, NN 119-2535/2013

11
Uredba o osnivanju Veleučilišta «Lavoslav Ružička» u Vukovaru (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 92-1839/2005 iz 27.7.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.10.2013, NN 119-2528/2013

12
Uredba o osnivanju Veleučilišta „Marko Marulić" u Kninu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1436/2005 iz 15.6.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.10.2013, NN 119-2533/2013

13
Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-2553/2008 iz 4.7.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.12.2011, NN 149-3062/2011

14
Pravilnik o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na strani visokoškolskim ustanovama (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-11/2010 iz 4.1.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.11.2012, NN 131-2806/2012

15
Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (10) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 76-1501/2005 iz 23.6.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2013, NN 32-575/2013

17
Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 118-2929/2009 iz 30.9.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.4.2016, NN 34-962/2016

18
Odluka Sveučilišta u Zadru, klasa: 650-02/15-01/05, urbroj: 2198-1-79-01/15-01 od 20. srpnja 2015. godine (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 82-1582/2015 iz 24.7.2015
Stupanje na snagu: 20.7.2015

19
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-2586/2013 iz 27.9.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.2.2014, NN 8-140/2014

20
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-492/2015 iz 27.2.2015
Stupanje na snagu: 7.3.2015

21
Pravilnik o studenskoj ispravi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 90-1830/2014 iz 25.7.2014
Stupanje na snagu: 2.8.2014

22
Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-547/2012 iz 20.2.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 14.1.2015, NN 4-88/2015

23
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 61-1425/2017 iz 28.6.2017
Stupanje na snagu: 6.7.2017

24
Odluka o programskom financiranju javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-1708/2018 iz 28.9.2018
Stupanje na snagu: 27.9.2018

25
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 122-2788/2017 iz 8.12.2017
Stupanje na snagu: 16.12.2017

26
Pravilnik o upisniku znanstvenih organizacija i upisniku visokih učilišta (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1476/2004 iz 1.6.2004
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.4.2018, NN 29-597/2018

27
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 74-1579/2019 iz 2.8.2019
Stupanje na snagu: 10.8.2019

28
Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 47-1118/2017 iz 17.5.2017
Stupanje na snagu: 17.5.2017

29
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 13-379/2012 iz 30.1.2012
Stupanje na snagu: 7.2.2012

30
Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-652/2017 iz 29.3.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 9.3.2021, NN 21-494/2021

31
Odluka o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnih studijskih programa za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 91-2018/2013 iz 17.7.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.4.2021, NN 34-712/2021

32
Odluka o pokretanju postupka za ustrojavanje posebnog studija »Vojno pomorstvo« (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-540/2017 iz 17.3.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.4.2021, NN 34-712/2021

33
Odluka o pokretanju postupaka za ustrojavanje diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te poslijediplomskih studija za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 96-2207/2017 iz 27.9.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.4.2021, NN 34-712/2021

34
Pravilnik o ustroju i načinu rada Matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 118-2355/2019 iz 4.12.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.6.2021, NN 62-1202/2021

35
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 76-1604/2019 iz 9.8.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.6.2021, NN 64-1223/2021

36
Uredba o osnivanju Veleučilišta u Virovitici (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 94-2821/2007 iz 13.9.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.2.2021, NN 14-274/2021

37
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 102-1827/2021 iz 22.9.2021
Stupanje na snagu: 30.9.2021

38
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 106-1861/2021 iz 29.9.2021
Stupanje na snagu: 7.10.2021

40
Pravilnik o uvjetima i postupku za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-2898/2007 iz 24.9.2007

41
Pravilnik o mjerilima i kriterijima za osnivanje visokih učilišta (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-138/2005 iz 17.1.2005

42
Pravilnik o mjerilima i kriterijima za vrednovanje kvalitete i učinkovitosti visokih učilišta i studijskih programa (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-139/2005 iz 17.1.2005

43
Pravilnik o sadržaju studentske isprave (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-142/2005 iz 17.1.2005

44
Pravilnik o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 131-3766/2008 iz 12.11.2008

45
Pravilnik o vrednovanju znanstvenih organizacija (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-777/2005 iz 25.3.2005

46
Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 76-1500/2005 iz 23.6.2005

47
Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-2563/2008 iz 7.7.2008

48
Pravilnik o sadržaju diploma i dopunskih isprava o studiju (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-140/2005 iz 17.1.2005

49
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 129-2395/2005 iz 31.10.2005

50
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 106-2375/2006 iz 27.9.2006

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa