Poredano po:

Broj dokumenata: 14

1
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-201/2007 iz 8.1.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2014, NN 153-3221/2013

2
Tehnički propis za dimnjake u građevinama (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-202/2007 iz 8.1.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2014, NN 153-3221/2013

3
Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1560/2005 iz 1.7.2005
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2007, NN 76-2395/2007

4
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 89-2105/2006 iz 7.8.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.10.2007, NN 76-2395/2007

5
Tehnički propis za prozore i vrata (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1661/2006 iz 21.6.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2014, NN 153-3221/2013

6
Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-27/2005 iz 4.1.2005

7
Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 82-1587/2005 iz 6.7.2005

9
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 1-7/2005 iz 3.1.2005

10
Tehnički propis za zidane konstrukcije (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 1-4/2007 iz 2.1.2007

11
Tehnički propis za betonske konstrukcije (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 101-1960/2005 iz 22.8.2005

12
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-2947/2005 iz 23.12.2005

13
Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1219/2005 iz 23.5.2005

14
Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (6) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 108-2091/2004 iz 4.8.2004

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa