Poredano po:

Broj dokumenata: 33

1
Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 119-3447/2007 iz 19.11.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.7.2011, NN 84-1790/2011

2
Odluka o naplati naknade (cestarine) za uporabu autocesta ili pojedinih cestovnih objekata na državnim cestama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-800/2009 iz 23.3.2009
Stupanje na snagu: 18.3.2009

3
Pravilnik o autobusnim stajalištima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 119-3453/2007 iz 19.11.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.7.2011, NN 84-1790/2011

4
Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2011. godinu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2110/2011 iz 12.9.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.5.2012, NN 52-1281/2012

5
Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi izgradnje državne ceste D-404 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 56-1227/2011 iz 20.5.2011
Stupanje na snagu: 12.5.2011

6
Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2005. do 2008. godine (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-43/2005 iz 5.1.2005

9
Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 119-3448/2007 iz 19.11.2007

11
Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2009. do 2012. godine (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 147-3584/2009 iz 10.12.2009

12
Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (7) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 122-3506/2008 iz 22.10.2008

13
Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-806/2011 iz 25.3.2011

14
Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 119-3449/2007 iz 19.11.2007

15
Pravilnik o izvanrednom prijevozu (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 119-3450/2007 iz 19.11.2007

16
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 119-3451/2007 iz 19.11.2007

17
Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz i prekomjernu uporabu javne ceste (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 119-3452/2007 iz 19.11.2007

18
Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 143-3250/2006 iz 29.12.2006

19
Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 143-3251/2006 iz 29.12.2006

20
Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-1830/2007 iz 4.6.2007

21
Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2010. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 95-2657/2010 iz 4.8.2010

22
Odluka o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih automobila kroz Republiku Hrvatsku (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 145-3989/2008 iz 15.12.2008

23
Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 54-1892/2008 iz 14.5.2008

24
Odluka o razvrstavanju javnih cesta u autoceste (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-2443/2007 iz 25.7.2007

28
Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 68-2081/2010 iz 2.6.2010

30
Odluka o uvođenju naplate cestarine na autocesti Rupa - Rijeka (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1246/2005 iz 25.5.2005

31
Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 82-2337/2010 iz 1.7.2010

32
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 52-1148/2011 iz 6.5.2011

33
Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 119-2933/2009 iz 1.10.2009

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa