Poredano po:

Broj dokumenata: 61

1
Pravilnik o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 119-2953/2009 iz 1.10.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.5.2013, NN 52-1065/2013

2
Odluka o kontnom planu društava za osiguranje i reosiguranje (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 61-1950/2007 iz 13.6.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2016, NN 30-611/2015

3
Pravilnik o sustavu upravljanja rizicima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 154-2923/2014 iz 24.12.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2016, NN 30-611/2015

4
Pravilnik o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društva za osiguranje (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2485/2006 iz 16.10.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2016, NN 30-611/2015

5
Pravilnik o promidžbenim aktivnostima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 93-2115/2013 iz 19.7.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2016, NN 30-611/2015

6
Pravilnik o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje i društava za reosiguranje (8) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-2477/2009 iz 7.8.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2016, NN 30-611/2015

7
Pravilnik o dodatnom nadzoru društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u grupi osiguravatelja (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-2478/2009 iz 7.8.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2016, NN 30-611/2015

8
Pravilnik o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društava za osiguranje i društava za reosiguranje (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 92-2326/2009 iz 29.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2016, NN 30-611/2015

10
Pravilnik o obliku, sadržaju i pravilima načina vođenja registara zastupnika i posrednika u osiguranju (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 58-1386/2006 iz 26.5.2006

11
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2016. godinu (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 136-2561/2015 iz 18.12.2015

14
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 45-1109/2006 iz 24.4.2006

19
Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 119-2956/2009 iz 1.10.2009

20
Pravilnik o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društava za osiguranje (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-1874/2006 iz 14.7.2006

22
Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva osiguranja (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 139-3157/2006 iz 22.12.2006

23
Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 139-3175/2006 iz 22.12.2006

24
Pravilnik o detaljnom obliku i najmanjem opsegu te sadržaju revizorskog pregleda i revizorskog izvješća društava za osiguranje (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 76-1813/2006 iz 10.7.2006

25
Pravilnik o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-1872/2006 iz 14.7.2006

27
Pravilnik o dodatnom nadzoru nad grupom osiguravatelja (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-2978/2006 iz 6.12.2006

28
Pravilnik o zahtjevima za ključne funkcije u društvu za osiguranje (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 154-2925/2014 iz 24.12.2014

29
Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-2848/2014 iz 19.12.2014

30
Pravilnik o sadržaju revizije u društvu za osiguranje (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-2852/2014 iz 19.12.2014

31
Pravilnik o izdvajanju poslova ili funkcija (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-2853/2014 iz 19.12.2014

32
Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-2603/2006 iz 30.10.2006

33
Pravilnik o tehničkim i organizacijskim uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju na stanicama za tehnički pregled vozila (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-2604/2006 iz 30.10.2006

35
Pravilnik o provedbi vlastite procjene rizika i solventnosti (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 1-27/2015 iz 2.1.2015

36
Pravilnik o promidžbenim aktivnostima društava za osiguranje, odnosno društava za reosiguranje (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-4129/2008 iz 23.12.2008

37
Statistički standardi osiguranja (7) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 6-283/2007 iz 15.1.2007

38
Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-1898/2013 iz 4.7.2013

40
Pravilnik o dodatnim poslovima koje može obavljati društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-2209/2013 iz 26.7.2013

42
Pravilnik o registrima ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju i posredovanja u osiguranju i reosiguranju (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-2207/2013 iz 26.7.2013

43
Pravilnik o drugim uslugama koje može pružati društvo za zastupanje u osiguranju (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-2208/2013 iz 26.7.2013

44
Pravilnik o postupanju društva za osiguranje s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1470/2013 iz 18.6.2013

45
Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje i društva za reosiguranje (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 140-2659/2014 iz 28.11.2014

47
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 93-2116/2013 iz 19.7.2013

49
Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 60-1129/2014 iz 16.5.2014

50
Pravilnik o detaljnim pravilima i kriterijima poštivanja osobne okolnosti spola (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1650/2013 iz 27.6.2013

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa