Poredano po:

Broj dokumenata: 118

1
Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-734/2010 iz 10.3.2010
Stupanje na snagu: 18.3.2010

2
Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-2420/2007 iz 25.7.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 14.7.2008, NN 81-2639/2008

3
Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-2682/2007 iz 20.8.2007
Stupanje na snagu: 28.8.2007

4
Uredba o upućivanju državnog službenika na rad izvan državne službe (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-864/2006 iz 24.3.2006
Stupanje na snagu: 1.4.2006

5
Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu i rada s nepunim radnim vremenom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-865/2006 iz 24.3.2006
Stupanje na snagu: 1.4.2006

6
Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-439/2007 iz 29.1.2007
Stupanje na snagu: 6.2.2007

7
Uredba o sadržaju i načinu vođenja osobnih očevidnika i središnjeg popisa državnih službenika i namještenika (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-2494/2006 iz 18.10.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.3.2011, NN 34-763/2011

8
Etički kodeks državnih službenika (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-950/2011 iz 6.4.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.2.2012, NN 13-374/2012

9
Uredba o postupku i kriterijima ocjenjivanja državnih službenika (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-2641/2011 iz 21.11.2011
Stupanje na snagu: 1.1.2012

10
Uredba o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 100-2051/2011 iz 5.9.2011
Stupanje na snagu: 13.9.2011

11
Pravilnik o jedinstvenim standardima i mjerilima za određivanje naziva i opisa radnih mjesta u državnoj službi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-3406/2007 iz 12.11.2007
Stupanje na snagu: 20.11.2007

12
Pravilnik o lakim povredama službene dužnosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 109-2435/2006 iz 6.10.2006
Stupanje na snagu: 14.10.2006

13
Plan prijama u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2013. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1938/2013 iz 5.7.2013
Stupanje na snagu: 5.7.2013

14
Odluka o plaći predsjednika i članova odbora za državnu službu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 8-165/2006 iz 18.1.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.3.2013, NN 30-526/2013

15
Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-2421/2007 iz 25.7.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 3.10.2015, NN 105-2053/2015

16
Plan prijma u državnu službu u državnoodvjetničko vijeće za 2016. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-1867/2016 iz 23.9.2016
Stupanje na snagu: 25.9.2016

17
Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda za državne službenike sustava izvršavanja kazne zatvora u Ministarstvu pravosuđa (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 144-2883/2011 iz 14.12.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.2.2017, NN 12-297/2017

18
Plan prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2015. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 119-2262/2015 iz 30.10.2015
Stupanje na snagu: 22.10.2015

19
Plan prijma u državnu službu u Ured Pučkog pravobranitelja za 2014. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-1718/2014 iz 16.7.2014
Stupanje na snagu: 7.7.2014

20
Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2014. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-714/2014 iz 28.3.2014
Stupanje na snagu: 26.3.2014

21
Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2014 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 146-2742/2014 iz 10.12.2014
Stupanje na snagu: 3.12.2014

22
Plan prijma u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2019. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 74-1580/2019 iz 2.8.2019
Stupanje na snagu: 29.7.2019

23
Pravilnik o načinu pripreme i postupku donošenja plana prijma u državnu službu za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-476/2020 iz 20.2.2020
Stupanje na snagu: 28.2.2020

24
Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2019. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 82-1711/2019 iz 4.9.2019
Stupanje na snagu: 26.8.2019

25
Odluka o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg službeničkog suda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-2429/2019 iz 13.12.2019
Stupanje na snagu: 21.12.2019

26
Plan prijma u državnu službu u Državnoodvjetničko vijeće za 2019. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-1083/2019 iz 7.6.2019
Stupanje na snagu: 3.6.2019

27
Uredba o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 96-2203/2017 iz 27.9.2017
Stupanje na snagu: 5.10.2017

28
Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-1921/2017 iz 9.8.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.9.2019, NN 89-1772/2019

29
Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2020. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-553/2020 iz 28.2.2020
Stupanje na snagu: 25.2.2020

30
Plan prijma u državnu službu u Ured pučke pravobraniteljice za 2020. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-588/2020 iz 4.3.2020
Stupanje na snagu: 26.2.2020

31
Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 61-1457/2006 iz 31.5.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.8.2019, NN 70-1446/2019

32
Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2021. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-66/2021 iz 13.1.2021
Stupanje na snagu: 7.1.2021

33
Plan prijma u državnu službu u Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2021. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-542/2021 iz 10.3.2021
Stupanje na snagu: 5.3.2021

34
Pravilnik o polaganju državnog ispita (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 70-1391/2020 iz 19.6.2020
Stupanje na snagu: 1.4.2022

35
Plan prijama u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2009. godinu (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-736/2009 iz 16.3.2009

36
Plan prijama u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2008. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 13-389/2008 iz 1.2.2008

37
Plan prijama u državnu službu u Ured pravobranitelja za djecu Republike Hrvatske za 2008. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 52-1769/2008 iz 7.5.2008

38
Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 150-4104/2008 iz 22.12.2008

39
Plan prijama u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske u 2008. godini (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-3270/2008 iz 1.10.2008

40
Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna u prvom tromjesečju 2008. godine (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 130-3714/2007 iz 19.12.2007

41
Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-1121/2008 iz 26.3.2008

42
Plan prijama u državnu službu Hrvatskoga sabora za 2008. godinu (kratkoročni plan) (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 52-1750/2008 iz 7.5.2008

43
Plan prijama u Državnu službu u Ured pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova 2009. godine (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 17-358/2009 iz 6.2.2009

44
Plan prijama u državnu službu u Ured predsjednika Republike Hrvatske za 2008. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-1712/2008 iz 5.5.2008

45
Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2008. godini (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 68-2244/2008 iz 11.6.2008

46
Plan prijma u državnu službu u Stručnu službu Hrvatskoga sabora za 2012. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-2315/2012 iz 28.9.2012

47
Plan prijama u državnu službu za pravosudna tijela u 2010. godini (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-716/2010 iz 5.3.2010

48
Plan prijama u državnu službu u Ured pučkog pravobranitelja za 2010. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2810/2010 iz 1.9.2010

49
Plan prijama u državnu službu u ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za 2010. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-677/2010 iz 3.3.2010

50
Plan prijama u državnu službu pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za 2010. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-678/2010 iz 3.3.2010

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa