Poredano po:

Broj dokumenata: 17

1
Pravilnik o načinu i postupku nadzora prilikom uvoza ili izvoza materijala za koji postoji opravdana sumnja da je onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-3347/2007 iz 6.11.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.12.2013, NN 141-3012/2013

2
Pravilnik o visini naknada, vrstama i visini dodatnih troškova te načinu plaćanja za poslove koje obavlja Državni zavod za zaštitu od zračenja (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 89-2252/2009 iz 24.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.12.2013, NN 141-3012/2013

3
Pravilnik o popisu stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja, uvjetima koje trebaju ispunjavati ovlašteni stručni tehnički servisi i načinu ovlašćivanja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-2446/2007 iz 25.7.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2010, NN 28-664/2010

4
Pravilnik o mjerama radiološke i fizičke sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-1345/2008 iz 4.4.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2010, NN 28-664/2010

8
Državni plan i program mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 49-1636/2008 iz 29.4.2008

9
Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućih zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 125-2768/2006 iz 17.11.2006

11
Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućih zračenja u medicini i stomatologiji (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 125-2770/2006 iz 17.11.2006

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa