Poredano po:
Povratak na Zakon o sportu (2006)

Broj dokumenata: 19

1
Nacionalni program športa 2019. - 2026. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1394/2019 iz 19.7.2019
Stupanje na snagu: 1.1.2019

2
Pravilnik o informacijskom sustavu u sportu (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-497/2019 iz 13.3.2019

3
Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 129-2952/2017 iz 22.12.2017

5
Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 49-1130/2017 iz 24.5.2017

6
Pravilnik o postupku pred Vijećem sportske arbitraže Hrvatskog olimpijskog odbora (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 11-235/2015 iz 30.1.2015

7
Pravilnik o mjerilima za dodjelu nagrada sportašima za sportska ostvarenja (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-869/2014 iz 11.4.2014

8
Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 13-254/2014 iz 3.2.2014

10
Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 111-2396/2012 iz 10.10.2012

11
Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-80/2010 iz 5.1.2010

12
Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-1348/2007 iz 18.4.2007

13
Pravilnik o Državnoj nagradi športa «Dr. Franjo Bučar» (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-1035/2007 iz 21.3.2007

14
Uredba o osnivanju Hrvatske agencije za borbu protiv dopinga u športu (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 18-727/2007 iz 14.2.2007

15
Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne športske klubove (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 11-480/2007 iz 31.1.2007

16
Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne športske klubove (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 11-481/2007 iz 31.1.2007

17
Pravilnik o Registru profesionalnih športskih klubova (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 11-479/2007 iz 31.1.2007

18
Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih športskih saveza (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 136-3081/2006 iz 18.12.2006

19
Pravilnik o Registru športskih djelatnosti (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2478/2006 iz 16.10.2006

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa