Poredano po:

Broj dokumenata: 17

1
Plan i program mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-2779/2006 iz 20.11.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.12.2008, NN 156-4266/2008

2
Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-2675/2006 iz 7.11.2006
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.2.2009, NN 17-356/2009

3
Opći uvjeti ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (12) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 11-482/2007 iz 31.1.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.12.2009, NN 4-118/2010

4
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-1358/2007 iz 18.4.2007

5
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite (8) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 41-1374/2007 iz 21.4.2007

6
Odluka o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (13) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 4-232/2007 iz 10.1.2007

7
Pravilnik o sastavu, ovlastima i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-1856/2007 iz 4.6.2007

8
Pravilnik o ovlastima i načinu rada kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-2518/2007 iz 1.8.2007

9
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-2523/2007 iz 1.8.2007

10
Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (12) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-1057/2007 iz 23.3.2007

11
Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (8) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3758/2007 iz 24.12.2007

12
Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3759/2007 iz 24.12.2007

13
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (7) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-2672/2006 iz 7.11.2006

14
Odluka o obliku, sadržaju i načinu izdavanja potvrde kojom se dokazuje pravo na oslobađanje od plaćanja doplate (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-2679/2006 iz 7.11.2006

15
Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja (13) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 142-3233/2006 iz 28.12.2006

16
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (23) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 142-3234/2006 iz 28.12.2006

17
Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (9) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 142-3235/2006 iz 28.12.2006

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa