Poredano po:

Broj dokumenata: 48

1
Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 117-3417/2007 iz 14.11.2007
Stupanje na snagu: 22.11.2007

2
Pravilnik o sustavima za opskrbu motornih vozila stlačenim prirodnim plinom (SPP-om) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-3258/2009 iz 9.11.2009
Stupanje na snagu: 17.11.2009

3
Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Lonjsko polje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-941/2010 iz 26.3.2010
Stupanje na snagu: 3.4.2010

4
Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 90-2544/2010 iz 21.7.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.5.2012, NN 55-1366/2012

5
Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 47-1160/2012 iz 25.4.2012
Stupanje na snagu: 3.5.2012

6
Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku urbanističkog inspektora (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 47-1158/2012 iz 25.4.2012
Stupanje na snagu: 3.5.2012

7
Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-3381/2007 iz 12.11.2007
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.5.2011, NN 56-1226/2011

8
Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-3502/2010 iz 6.12.2010
Stupanje na snagu: 14.12.2010

9
Odluka o donošenju prostornog plana Parka prirode Vransko jezero (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 58-1438/2012 iz 25.5.2012
Stupanje na snagu: 2.6.2012

10
Odluka o izmjenama i dopunama Strategije prostornog uređenja Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 76-1533/2013 iz 21.6.2013
Stupanje na snagu: 14.6.2013

11
Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 110-3239/2008 iz 26.9.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2014, NN 153-3221/2013

12
Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-2799/2008 iz 25.7.2008
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2014, NN 153-3221/2013

13
Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka Sjeverni Velebit (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-845/2012 iz 23.3.2012
Stupanje na snagu: 31.3.2012

14
Odluka o izradi Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 143-3073/2013 iz 2.12.2013
Stupanje na snagu: 25.11.2013

15
Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 108-2100/2015 iz 9.10.2015
Stupanje na snagu: 17.10.2015

16
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-1615/2013 iz 26.6.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2014, NN 153-3221/2013

17
Pravilnik o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-2457/2010 iz 13.7.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2014, NN 153-3221/2013

18
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 5-132/2010 iz 11.1.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2014, NN 153-3221/2013

19
Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Medvednica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 89-1800/2014 iz 24.7.2014
Stupanje na snagu: 1.8.2014

20
Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka prirode Telašćica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-402/2014 iz 19.2.2014
Stupanje na snagu: 27.2.2014

21
Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 49-942/2014 iz 18.4.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 14.4.2018, NN 32-635/2018

22
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 105-2834/2010 iz 6.9.2010
Stupanje na snagu: 14.9.2010

23
Odluka o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja višenamjenskog kanala Dunav - Sava (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-2380/2011 iz 28.10.2011
Stupanje na snagu: 5.11.2011

24
Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku urbanističkog inspektora (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-3280/2010 iz 12.11.2010
Stupanje na snagu: 20.11.2010

25
Pravilnik o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-779/2008 iz 25.2.2008

26
Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 101-2983/2007 iz 9.10.2007

27
Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-3013/2010 iz 6.10.2010

28
Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-2052/2010 iz 28.5.2010

29
Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-2051/2010 iz 28.5.2010

30
Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-3281/2010 iz 12.11.2010

32
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-3294/2008 iz 3.10.2008

33
Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanju zatvorenog gradilišta (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 47-1159/2012 iz 25.4.2012

34
Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 47-1157/2012 iz 25.4.2012

35
Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 117-2536/2012 iz 24.10.2012

36
Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-930/2010 iz 24.3.2010

37
38
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zavodi za prostorno uređenje za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-778/2008 iz 25.2.2008

39
Tehnički propis za čelične konstrukcije (6) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-3269/2008 iz 1.10.2008

40
Tehnički propis za drvene konstrukcije (6) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-3521/2007 iz 26.11.2007

42
Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (8) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-465/2009 iz 16.2.2009

43
Tehnički propis o građevnim proizvodima (11) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-861/2010 iz 17.3.2010

44
Tehnički propis za aluminijske konstrukcije (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1691/2013 iz 28.6.2013

45
Tehnički propis za betonske konstrukcije (6) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 139-3381/2009 iz 20.11.2009

46
Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 119-2938/2009 iz 1.10.2009

47
Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-3293/2008 iz 3.10.2008

48
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (6) - nevažeći propis - djelomična primjena · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 110-3240/2008 iz 26.9.2008 Stupanje na snagu: 14.8.2014

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa