Poredano po:

Broj dokumenata: 26

1
Pravilnik o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-1707/2014 iz 16.7.2014
Stupanje na snagu: 24.7.2014

2
Pravilnik o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1723/2014 iz 18.7.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.5.2019, NN 41-843/2019

3
Pravilnik o načinu provedbe pojedinačne procjene žrtve (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 106-2426/2017 iz 31.10.2017
Stupanje na snagu: 1.11.2017

4
Pravilnik o evidenciji privremeno i trajno oduzetih predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-2281/2017 iz 6.10.2017
Stupanje na snagu: 14.10.2017

5
Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala i provođenja molekularno-genetske analize (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-2292/2014 iz 10.10.2014
Stupanje na snagu: 18.10.2014

6
Pravilnik o načinu provedbe nadzora izvršavanja istražnog zatvora u domu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-2840/2014 iz 19.12.2014
Stupanje na snagu: 27.12.2014

7
Pravilnik o ustrojstvu i načinu vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 147-2853/2020 iz 30.12.2020
Stupanje na snagu: 7.1.2021

8
Pravilnik o načinu provođenja posebnih dokaznih radnji (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 102-2639/2009 iz 26.8.2009
Stupanje na snagu: 3.9.2009

9
Pravilnik o zvučnom snimanju rasprave u kaznenom postupku (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 82-1989/2009 iz 13.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.5.2014, NN 50-969/2014

10
Pravilnik o evidenciji potvrđenih optužnica (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 82-1990/2009 iz 13.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.6.2012, NN 65-1540/2012

11
Pravilnik o središnjoj evidenciji, očevidniku i drugim evidencijama koje se vode za zatvorenike kojima je određen istražni zatvor (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 82-1991/2009 iz 13.7.2009
Stupanje na snagu: 21.7.2009

12
Pravilnik o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 88-2171/2009 iz 22.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.10.2020, NN 111-2191/2020

13
Pravilnik o načinu izvršavanja mjera opreza (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 92-2317/2009 iz 29.7.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.7.2021, NN 73-1373/2021

14
Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 8-174/2010 iz 15.1.2010
Stupanje na snagu: 23.1.2010

15
Pravilnik o evidenciji odgojnih mjera (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 141-2839/2011 iz 7.12.2011
Stupanje na snagu: 15.12.2011

16
Rješenje o određivanju paušalnog iznosa za troškove kaznenog postupka (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 145-2940/2011 iz 15.12.2011
Stupanje na snagu: 23.12.2011

17
Pravilnik o postupanju s pronađenim i oduzetim predmetima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 58-1447/2012 iz 25.5.2012
Stupanje na snagu: 2.6.2012

18
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova dostave u kaznenom postupku (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 58-1448/2012 iz 25.5.2012
Stupanje na snagu: 2.6.2012

19
Pravilnik o naknadi troškova u kaznenom postupku (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 58-1449/2012 iz 25.5.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.10.2012, NN 111-2403/2012

20
Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u kaznenom postupku (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-1441/2022 iz 22.8.2022
Stupanje na snagu: 30.8.2022

21
Pravilnik o ustrojstvu i načinu vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 42-851/2015 iz 15.4.2015

22
Pravilnik o evidenciji pravomoćnih rješenja o provođenju istrage (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-181/2014 iz 27.1.2014

23
Pravilnik o ustrojavanju i načinu vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 157-3934/2009 iz 30.12.2009

24
Pravilnik o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 92-2318/2009 iz 29.7.2009

25
Pravilnik o kaznenoj evidenciji (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: iz 29.7.2009

26
Pravilnik o evidenciji i izvršavanju istražnog zatvora u domu (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-2023/2010 iz 26.5.2010

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa