Poredano po:

Broj dokumenata: 225

1
Pravilnik o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničnome obliku - e-Matici (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1694/2015 iz 4.8.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.4.2020, NN 38-816/2020

3
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-182/2018 iz 19.1.2018
Stupanje na snagu: 27.1.2018

5
Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-613/2014 iz 18.3.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.11.2019, NN 102-2060/2019

6
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 94-1818/2015 iz 2.9.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.1.2017, NN 3-125/2017

7
Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 94-2630/2010 iz 30.7.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.9.2014, NN 103-2003/2014

8
Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2016. godine (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 76-1767/2016 iz 24.8.2016
Stupanje na snagu: 25.8.2016

9
Odluka o donošenju nastavnog Plana i programa katoličkog vjeronauka za trogodišnje srednje škole (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1724/2014 iz 18.7.2014
Stupanje na snagu: 26.7.2014

10
11
Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-510/2015 iz 4.3.2015
Stupanje na snagu: 12.3.2015

12
Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2016./2017. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 59-1501/2016 iz 29.6.2016
Stupanje na snagu: 7.7.2016

13
Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2018./2019. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 56-1145/2018 iz 20.6.2018
Stupanje na snagu: 28.6.2018

14
Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 47-1108/2017 iz 17.5.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.8.2019, NN 76-1605/2019

15
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-436/2018 iz 6.3.2018
Stupanje na snagu: 14.3.2018

16
Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 52-1019/2015 iz 13.5.2015
Stupanje na snagu: 21.5.2015

17
Pravilnik o kalendaru rada osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2009./2010. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-1354/2009 iz 15.5.2009
Stupanje na snagu: 23.5.2009

18
Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-1125/2017 iz 19.5.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.7.2017, NN 65-1536/2017

19
Pravilnik o izvođenju nastave dijela nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih nastavnim planom i programom na nekom od svjetskih jezika u srednjoj školi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 116-2567/2016 iz 14.12.2016
Stupanje na snagu: 22.12.2016

20
Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-35/2011 iz 4.1.2011
Stupanje na snagu: 12.1.2011

21
Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrjednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrjednovanja školskih ustanova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-488/2011 iz 21.2.2011
Stupanje na snagu: 1.3.2011

22
Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-713/2014 iz 28.3.2014
Stupanje na snagu: 29.3.2014

23
Pravilnik o Središnjem registru državne mature (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 53-1174/2011 iz 11.5.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.4.2020, NN 38-815/2020

24
Odluka o Nastavnom programu adventističkog vjeronauka za osnovnu školu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 55-1215/2011 iz 18.5.2011
Stupanje na snagu: 18.5.2011

25
Pravilnik o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovanih i srednjih škola za školsku godinu 2011./2012. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-794/2011 iz 23.3.2011
Stupanje na snagu: 31.3.2011

26
Odluka kojom se stavljaju van snage nastavni planovi i programi za učenike s teškoćama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-242/2016 iz 27.1.2016
Stupanje na snagu: 4.2.2016

27
Odluka kojom se stavljaju van snage nastavni planovi i programi za stjecanje srednje stručne spreme (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-243/2016 iz 27.1.2016
Stupanje na snagu: 4.2.2016

28
Odluka kojom se stavljaju van snage nastavni planovi i programi za stjecanje niže stručne spreme (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-244/2016 iz 27.1.2016
Stupanje na snagu: 4.2.2016

29
Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2014./2015. (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 54-1023/2014 iz 30.4.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.4.2015, NN 42-858/2015

30
Odluka o Programu hrvatskoga jezika za pripremnu nastavu za učenike osnovne i srednje škole koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 151-3143/2011 iz 23.12.2011
Stupanje na snagu: 30.11.2011

31
Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 102-1992/2018 iz 21.11.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.2.2020, NN 22-549/2020

32
Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 70-1515/2011 iz 21.6.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.10.2018, NN 86-1686/2018

33
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Povijest za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-557/2019 iz 20.3.2019
Stupanje na snagu: 21.3.2019

34
Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 6-137/2019 iz 18.1.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 9.7.2020, NN 75-1449/2020

35
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Engleski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-139/2019 iz 22.1.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.1.2019, NN 10-219/2019

36
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Francuski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-140/2019 iz 22.1.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.1.2019, NN 10-219/2019

37
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-141/2019 iz 22.1.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.1.2019, NN 10-219/2019

38
Odluku o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Talijanski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-142/2019 iz 22.1.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.1.2019, NN 10-219/2019

39
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Latinski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-143/2019 iz 22.1.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.1.2019, NN 10-219/2019

40
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Grčki jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-144/2019 iz 22.1.2019
Stupanje na snagu: 30.1.2019

41
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Geografije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-145/2019 iz 22.1.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.1.2019, NN 10-219/2019

42
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode i društva za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-147/2019 iz 22.1.2019
Stupanje na snagu: 30.1.2019

43
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Prirode za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-148/2019 iz 22.1.2019
Stupanje na snagu: 30.1.2019

44
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Biologije za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-149/2019 iz 22.1.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.1.2019, NN 10-219/2019

45
Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-150/2019 iz 22.1.2019
Stupanje na snagu: 30.1.2019

46
Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Glazbene kulture za osnovne škole i Glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-151/2019 iz 22.1.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.7.2019, NN 69-1434/2019

47
Odluka o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu Održivi razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-152/2019 iz 22.1.2019
Stupanje na snagu: 30.1.2019

48
Odluka o uvjetima za prijam učenika u učeničke domove u školskoj godini 2014./2015. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1318/2014 iz 6.6.2014
Stupanje na snagu: 14.6.2014

49
Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1279/2014 iz 2.6.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.5.2020, NN 63-1260/2020

50
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1280/2014 iz 2.6.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.5.2021, NN 53-1080/2021

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa