Poredano po:
Povratak na Zakon o proračunu

Broj dokumenata: 57

1
Pregled izdanih državnih jamstava od 1. 1. 2008. do 31. 12. 2008. godine (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-548/2009 iz 25.2.2009
Stupanje na snagu: 16.2.2009

2
Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-2208/2010 iz 17.6.2010
Stupanje na snagu: 28.5.2010

3
Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 1.500.000.000,00 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-801/2011 iz 25.3.2011
Stupanje na snagu: 23.3.2011

4
Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 1.500.000.000,00 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 49-1169/2012 iz 27.4.2012
Stupanje na snagu: 25.4.2012

5
Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 55-1268/2009 iz 8.5.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.12.2010, NN 139-3546/2010

7
Pravilnik o proračunskom nadzoru (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 71-1414/2013 iz 14.6.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.6.2015, NN 57-1121/2015

8
Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 125-2689/2013 iz 11.10.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.6.2015, NN 57-1122/2015

9
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 52-1056/2013 iz 3.5.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.8.2014, NN 94-1887/2014

11
Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1541/2015 iz 21.7.2015
Stupanje na snagu: 3.7.2015

12
Odluka o izmjenama uvjeta kredita po kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 102-1989/2015 iz 25.9.2015
Stupanje na snagu: 24.9.2015

13
Odluka o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 122-2321/2015 iz 6.11.2015
Stupanje na snagu: 1.1.2016

14
Odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata na potraživanja koja je Republika Hrvatska ostvarila prema zaposlenicima na području Hrvatskog Podunavlja temeljem pravomoćnih rješenja o protuovrsi i presuda radi povrata stečenog bez osnove (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1244/2015 iz 12.6.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.5.2018, NN 50-995/2018

15
Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-1085/2011 iz 27.4.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.12.2017, NN 126-2859/2017

17
Uredba o institucionalnom okviru sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 144-3076/2013 iz 4.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 11.3.2017, NN 19-436/2017

18
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za prvo polugodište 2018. godine (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-2079/2018 iz 3.12.2018
Stupanje na snagu: 21.11.2019

19
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2019. godine (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 105-2108/2019 iz 4.11.2019
Stupanje na snagu: 18.10.2019

20
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2018. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2066/2019 iz 28.10.2019
Stupanje na snagu: 18.10.2019

21
Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2063/2019 iz 28.10.2019
Stupanje na snagu: 18.10.2019

22
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-610/2010 iz 26.2.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.1.2020, NN 1-9/2020

23
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2017. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 105-2052/2018 iz 29.11.2018
Stupanje na snagu: 21.11.2018

24
Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 108-2090/2018 iz 4.12.2018
Stupanje na snagu: 5.12.2018

26
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 105-2053/2018 iz 29.11.2018
Stupanje na snagu: 21.11.2018

27
Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 11-226/2019 iz 30.1.2019
Stupanje na snagu: 23.1.2019

28
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 45-911/2020 iz 10.4.2020
Stupanje na snagu: 9.4.2020

29
Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 124-2398/2020 iz 12.11.2020
Stupanje na snagu: 13.11.2020

30
Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Autoceste Rijeka - Zagreb za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu (1) - osnovni tekst · Pojedinačni podzakonski propisi

Prva objava: NN 124-2399/2020 iz 12.11.2020
Stupanje na snagu: 13.11.2020

31
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 148-2899/2020 iz 31.12.2020
Stupanje na snagu: 30.12.2020

32
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 124-2374/2014 iz 24.10.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.10.2020, NN 108-2141/2020

33
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-396/2013 iz 27.2.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.12.2020, NN 147-2858/2020

34
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (9) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-59/2015 iz 9.1.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.4.2021, NN 32-677/2021

35
Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-1466/2020 iz 3.7.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.1.2021, NN 5-98/2021

36
Odluka o usvajanju Programa jamstava za kredite za poduzetnike aktivne u području kulture i kreativnih industrija (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-1467/2020 iz 3.7.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2021, NN 75-1417/2021

37
Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-194/2021 iz 5.2.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2021, NN 75-1418/2021

38
Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-3152/2009 iz 26.10.2009
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.7.2021, NN 83-1544/2021

39
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 43-835/2021 iz 23.4.2021
Stupanje na snagu: 22.4.2021

40
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 85-1806/2011 iz 22.7.2011

43
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 122-2425/2011 iz 31.10.2011

46
Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora proračunskog nadzora (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-440/2009 iz 13.2.2009

47
Pravilnik o proračunskom nadzoru (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-439/2009 iz 13.2.2009

48
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2010. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-3518/2010 iz 8.12.2010

50
Odluka o izmjenama uvjeta kredita po Kreditnom programu zapošljavanja razvojačenih pripadnika Hrvatske vojske (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 155-3827/2009 iz 28.12.2009

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa