Poredano po:
Povratak na Zakon o vodama (2010)

Broj dokumenata: 71

2
Odluka o prodaji pijeska na slobodnom tržištu putem javnog nadmetanja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 68-1486/2011 iz 17.6.2011
Stupanje na snagu: 2.6.2011

5
Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-121/2013 iz 17.1.2013
Stupanje na snagu: 17.1.2013

12
Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 117-2214/2015 iz 27.10.2015
Stupanje na snagu: 4.11.2015

13
Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 117-2213/2015 iz 27.10.2015
Stupanje na snagu: 4.11.2015

14
Odluka o davanju koncesije društvu ZLATNE TERME - VELIKA d.o.o. za zahvaćanje termalnih voda za balneološke potrebe, sport i rekreaciju (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 154-2915/2014 iz 24.12.2014
Stupanje na snagu: 23.12.2014

15
Odluka o redu prvenstva korištenja voda iz tijela podzemnih voda s vodocrpilišta Utinja vrelo (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-1949/2017 iz 9.8.2017
Stupanje na snagu: 18.7.2017

16
Odluka o redu prvenstva korištenja voda iz izvorišta Gradole (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1976/2017 iz 16.8.2017
Stupanje na snagu: 21.6.2017

17
Odluka o redu prvenstva korištenja voda iz bunara Jadreški (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1975/2017 iz 16.8.2017
Stupanje na snagu: 21.6.2017

18
II. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 60-1368/2017 iz 23.6.2017
Stupanje na snagu: 1.7.2017

20
Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1460/2011 iz 15.6.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

21
Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 5-82/2011 iz 12.1.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

22
Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 74-1488/2013 iz 19.6.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

23
Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-3015/2010 iz 6.10.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

24
Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2962/2010 iz 29.9.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1286/2019

25
Odluka o davanju suglasnosti na prijenos Ugovora o koncesiji za crpljenje mineralnih voda s društva Jamnica d.d., Zagreb na društvo Jamnica plus d.o.o., Zagreb (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 45-893/2019 iz 3.5.2019
Stupanje na snagu: 2.5.2019

27
Odluka o Popisu voda I. reda (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-2264/2010 iz 24.6.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

28
Odluka o granicama vodnih područja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-2263/2010 iz 24.6.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

29
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-3122/2010 iz 27.10.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

30
Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2961/2010 iz 29.9.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1286/2019

31
Državni plan obrane od poplava (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-2389/2010 iz 7.7.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

32
Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 89-2504/2010 iz 19.7.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

33
Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 89-2506/2010 iz 19.7.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

34
Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 89-2507/2010 iz 19.7.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

35
Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-2726/2010 iz 11.8.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

36
Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 83-2381/2010 iz 5.7.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

37
Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 83-2377/2010 iz 5.7.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

38
Odluka o visini naknade štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-2287/2010 iz 28.6.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

39
Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-2318/2010 iz 30.6.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

40
Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-2285/2010 iz 28.6.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

41
Odluka o određivanju osjetljivih područja (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-2310/2010 iz 30.6.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

42
Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-2286/2010 iz 28.6.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

43
Uredba o uslužnim područjima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1276/2014 iz 2.6.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1286/2019

44
Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje vode za potrebe javne vodoopskrbe Gradskom komunalnom društvu Komunalac društvo s ograničenom odgovornošću, Senj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 129-2589/2011 iz 14.11.2011
Stupanje na snagu: 10.11.2011

45
Uredba o kakvoći voda za kupanje (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-978/2014 iz 25.4.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

46
Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-926/2014 iz 17.4.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

47
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-585/2011 iz 8.3.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1286/2019

48
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-586/2011 iz 8.3.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1286/2019

49
Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-751/2011 iz 21.3.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

50
Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-1661/2011 iz 8.7.2011
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1285/2019

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa