Poredano po:

Broj dokumenata: 35

1
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 83-2376/2010 iz 5.7.2010
Stupanje na snagu: 13.7.2010

2
Uredba o visini naknade za uređenje voda (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 82-2336/2010 iz 1.7.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2014, NN 108-2407/2013

3
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 83-2379/2010 iz 5.7.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2014, NN 126-2739/2013

4
Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-2077/2014 iz 5.9.2014
Stupanje na snagu: 13.9.2014

5
6
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje broj: 221-1/19 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-2096/2019 iz 30.10.2019
Stupanje na snagu: 31.10.2019

7
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za izgradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Podstrana (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 4-59/2020 iz 10.1.2020
Stupanje na snagu: 1.1.2020

8
Odluka o naknadi za razvoj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 4-58/2020 iz 10.1.2020
Stupanje na snagu: 1.1.2020

9
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-2451/2019 iz 13.12.2019
Stupanje na snagu: 5.11.2019

10
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Grada Novigrada - Cittanova trgovačkog društva Istarski vodovod d.o.o. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 125-2521/2019 iz 20.12.2019
Stupanje na snagu: 1.1.2020

11
Odluka o naknadi za razvoj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 119-2370/2019 iz 6.12.2019
Stupanje na snagu: 1.1.2020

12
Uredba o visini naknade za zaštitu voda (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 82-2334/2010 iz 1.7.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.12.2018, NN 116-2303/2018

13
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-939/2019 iz 12.5.2019
Stupanje na snagu: 20.5.2019

14
Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 109-2147/2011 iz 23.9.2011
Stupanje na snagu: 1.10.2011

15
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-765/2020 iz 25.3.2020
Stupanje na snagu: 26.3.2020

16
Uredba o visini naknade za korištenje voda (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 82-2335/2010 iz 1.7.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.3.2020, NN 32-709/2020

17
Uredba o visini vodnoga doprinosa (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-2242/2010 iz 23.6.2010
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.6.2020, NN 73-1414/2020

18
Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 70-1402/2020 iz 19.6.2020
Stupanje na snagu: 1.7.2020

19
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i odvodnje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-1940/2020 iz 18.9.2020
Stupanje na snagu: 1.9.2020

20
Odluka o ukidanju naknada za razvoj vodoopskrbnog sustava Općine Baška Voda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 148-2909/2020 iz 31.12.2020
Stupanje na snagu: 21.12.2020

21
Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje na području otoka Visa (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 148-2910/2020 iz 31.12.2020
Stupanje na snagu: 1.1.2021

22
Odluka o naknadi za razvoj društva VIRKOM d.o.o., Virovitica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 147-2885/2020 iz 30.12.2020
Stupanje na snagu: 30.12.2020

23
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Dobrinj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1346/2020 iz 10.6.2020
Stupanje na snagu: 1.6.2020

24
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za gradnju komunalnih vodnih građevina na području Općine Malinska - Dubašnica (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-2516/2020 iz 30.11.2020
Stupanje na snagu: 1.1.2021

25
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Grada Novigrada - Cittanova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 5-117/2021 iz 20.1.2021
Stupanje na snagu: 1.1.2021

26
Odluka o naknadi za razvoj društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-2517/2020 iz 30.11.2020
Stupanje na snagu: 22.10.2020

27
Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 147-2886/2020 iz 30.12.2020
Stupanje na snagu: 1.2.2021

28
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Grada Labina i Općina Raše, Kršana, Sv. Nedelje i Pićna (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-512/2021 iz 3.3.2021
Stupanje na snagu: 1.3.2021

29
Odluka o naknadi za razvoj javne odvodnje na području Općine Sukošan (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 43-855/2021 iz 23.4.2021
Stupanje na snagu: 1.5.2021

30
Odluka o naknadi za razvoj za područje Grada Otoka (naselja: Otok i Komletinci) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-956/2021 iz 30.4.2021
Stupanje na snagu: 1.5.2021

31
Odluka o naknadi za razvoj za područje Općine Cerna (naselja: Cerna i Šiškovci) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-957/2021 iz 30.4.2021
Stupanje na snagu: 1.5.2021

32
Odluka o naknadi za razvoj za područje Općine Ivankovo (naselja: Ivankovo, Retkovci i Prkovci) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-958/2021 iz 30.4.2021
Stupanje na snagu: 1.5.2021

33
Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-2271/2010 iz 24.6.2010

34
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 83-2378/2010 iz 5.7.2010

35
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-2404/2010 iz 7.7.2010

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa