Poredano po:

Broj dokumenata: 41

1
Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1746/2016 iz 10.8.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 127-2553/2019

2
Odluka o donošenju Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 18-347/2014 iz 11.2.2014
Stupanje na snagu: 30.1.2014

3
Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 1-24/2014 iz 3.1.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 127-2553/2019

4
Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-557/2015 iz 9.3.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 127-2554/2019

5
Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-213/2018 iz 26.1.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 127-2554/2019

6
Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 5-163/2017 iz 18.1.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 127-2554/2019

7
Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-58/2013 iz 7.1.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 127-2554/2019

8
Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-23/2016 iz 8.1.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 127-2553/2019

9
Pravilnik o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-2863/2012 iz 5.12.2012
Stupanje na snagu: 13.12.2012

10
Odluka o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinaca i izboru dražbenog sustava (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1669/2014 iz 14.7.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 127-2554/2019

11
Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 6-96/2014 iz 17.1.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 127-2554/2019

12
Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-324/2013 iz 18.2.2013
Stupanje na snagu: 26.2.2013

13
Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-395/2018 iz 28.2.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 127-2554/2019

14
Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 140-2648/2014 iz 28.11.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.2.2017, NN 12-298/2017

15
Uredba o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 76-1553/2018 iz 24.8.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 127-2553/2019

16
Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-2073/2017 iz 31.8.2017

21
Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1616/2012 iz 27.6.2012

23
Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-1181/2013 iz 15.5.2013

24
Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-57/2013 iz 7.1.2013

25
Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1967/2017 iz 11.8.2017

26
Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2002/2014 iz 27.8.2014

27
Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 8-141/2013 iz 21.1.2013

28
Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 43-1093/2012 iz 16.4.2012

29
Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-2000/2012 iz 30.7.2012

30
Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 92-2098/2012 iz 8.8.2012

31
Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 4-64/2013 iz 9.1.2013

32
Odluka o dražbovatelju za obavljanje poslova dražbe emisijskih jedinica i izboru dražbenog sustava (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 124-2695/2012 iz 14.11.2012

33
Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 129-2760/2012 iz 23.11.2012

34
Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 90-1812/2014 iz 25.7.2014

36
Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-2171/2014 iz 26.9.2014

37
Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-2458/2013 iz 11.9.2013

38
Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 108-2406/2013 iz 30.8.2013

40
Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 117-2520/2012 iz 24.10.2012

41
Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 117-2521/2012 iz 24.10.2012

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa