Poredano po:

Broj dokumenata: 128

1
Pravilnik o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 54-1040/2019 iz 29.5.2019
Stupanje na snagu: 30.5.2019

2
Naputak za dosljednu provedbu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-800/2012 iz 16.3.2012
Stupanje na snagu: 24.3.2012

3
Odluka o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 124-2355/2015 iz 13.11.2015
Stupanje na snagu: 12.11.2015

4
Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-1074/2019 iz 7.6.2019
Stupanje na snagu: 8.6.2019

5
Pravilnik o radu knjižnice Državnog zavoda za statistiku (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-738/2017 iz 7.4.2017
Stupanje na snagu: 15.4.2017

7
Odluka o standardu prehrane bolesnika u bolnicama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 59-1153/2015 iz 29.5.2015
Stupanje na snagu: 6.6.2015

8
Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-1001/2012 iz 4.4.2012
Stupanje na snagu: 4.4.2012

9
Uredba o Uredu za protokol (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 52-1268/2012 iz 9.5.2012
Stupanje na snagu: 9.5.2012

10
Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 145-3091/2013 iz 6.12.2013
Stupanje na snagu: 7.12.2013

11
Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 54-1096/2013 iz 7.5.2013
Stupanje na snagu: 15.5.2013

13
Pravilnik o načinu, uvjetima i ovlastima za obavljanje upravne istrage pomorske nesreće (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1648/2016 iz 27.7.2016
Stupanje na snagu: 4.8.2016

14
Naputak za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 53-1205/2017 iz 7.6.2017
Stupanje na snagu: 15.6.2017

15
Naredba o stavljanju cigareta na tržište (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 13-188/2013 iz 30.1.2013
Stupanje na snagu: 30.1.2013

16
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za trgovinsku politiku (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-559/2012 iz 22.2.2012
Stupanje na snagu: 22.2.2012

17
Pravilnik o upravnoj strukturi za primjenu Zakona o uslugama i primjenu IMI sustava (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 88-2016/2012 iz 1.8.2012
Stupanje na snagu: 9.8.2012

18
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-1247/2012 iz 4.5.2012
Stupanje na snagu: 4.5.2012

19
Uredba o Uredu za udruge (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-820/2012 iz 21.3.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.7.2019, NN 63-1239/2019

20
Uredba o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-924/2012 iz 28.3.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.2.2013, NN 16-266/2013

21
Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-1002/2012 iz 4.4.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.3.2016, NN 28-801/2016

22
Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-51/2012 iz 5.1.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.10.2016, NN 99-2086/2016

23
Pravilnik o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-2863/2017 iz 18.12.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.12.2021, NN 138-2326/2021

24
Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1665/2018 iz 21.9.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1290/2019

25
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 43-1084/2012 iz 16.4.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.11.2014, NN 125-2385/2014

26
Odluka ministra poljoprivrede klasa: 400-01/14-01/182, urbroj: 525-07/0570-14-1 od 29. rujna 2014 (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-2321/2014 iz 15.10.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.12.2014, NN 151-2844/2014

27
Naputak o načinu rada Povjerenstva za mirno rješavanje sporova u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 58-1136/2015 iz 28.5.2015
Stupanje na snagu: 5.6.2015

28
Naputak o provedbi Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja mogu odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju ("Narodne novine" br. 181/03 i 145/08) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 58-1137/2015 iz 28.5.2015
Stupanje na snagu: 5.5.2015

29
Odluka o uvođenju, praćenju i vrednovanju provedbe Kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 17-291/2013 iz 13.2.2013

30
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 118-2518/2013 iz 20.9.2013

31
Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 94-1815/2015 iz 2.9.2015

32
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za šport (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 118-2587/2016 iz 16.12.2016

33
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 71-1338/2014 iz 11.6.2014

35
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 70-1671/2017 iz 19.7.2017

36
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-448/2014 iz 24.2.2014

37
Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2017. godini (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 125-2845/2017 iz 15.12.2017

38
Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2018. godini (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 109-2104/2018 iz 5.12.2018

39
Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe brodaraca (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 61-1485/2012 iz 1.6.2012

40
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1569/2012 iz 20.6.2012

41
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za statistiku (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 80-1874/2012 iz 18.7.2012

42
Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 154-3215/2011 iz 29.12.2011

43
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 43-981/2017 iz 3.5.2017

44
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 45-1055/2017 iz 10.5.2017

45
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 54-1217/2017 iz 8.6.2017

46
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 59-1296/2017 iz 21.6.2017

47
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-670/2012 iz 5.3.2012

48
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-671/2012 iz 5.3.2012

49
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-672/2012 iz 5.3.2012

50
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva branitelja (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-673/2012 iz 5.3.2012

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa