Poredano po:

Broj dokumenata: 128

1
Naputak za dosljednu provedbu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-800/2012 iz 16.3.2012
Stupanje na snagu: 24.3.2012

2
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-1247/2012 iz 4.5.2012
Stupanje na snagu: 4.5.2012

3
Uredba o Uredu za protokol (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 52-1268/2012 iz 9.5.2012
Stupanje na snagu: 9.5.2012

4
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za trgovinsku politiku (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-559/2012 iz 22.2.2012
Stupanje na snagu: 22.2.2012

5
Pravilnik o upravnoj strukturi za primjenu Zakona o uslugama i primjenu IMI sustava (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 88-2016/2012 iz 1.8.2012
Stupanje na snagu: 9.8.2012

6
Uredba o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-924/2012 iz 28.3.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.2.2013, NN 16-266/2013

7
Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 54-1096/2013 iz 7.5.2013
Stupanje na snagu: 15.5.2013

8
Naredba o stavljanju cigareta na tržište (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 13-188/2013 iz 30.1.2013
Stupanje na snagu: 30.1.2013

9
Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-1001/2012 iz 4.4.2012
Stupanje na snagu: 4.4.2012

10
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 43-1084/2012 iz 16.4.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.11.2014, NN 125-2385/2014

11
Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-1002/2012 iz 4.4.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.3.2016, NN 28-801/2016

12
Pravilnik o načinu, uvjetima i ovlastima za obavljanje upravne istrage pomorske nesreće (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1648/2016 iz 27.7.2016
Stupanje na snagu: 4.8.2016

13
Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-51/2012 iz 5.1.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.10.2016, NN 99-2086/2016

14
Odluka o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 124-2355/2015 iz 13.11.2015
Stupanje na snagu: 12.11.2015

15
Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 145-3091/2013 iz 6.12.2013
Stupanje na snagu: 7.12.2013

16
Naputak o provedbi Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja mogu odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju ("Narodne novine" br. 181/03 i 145/08) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 58-1137/2015 iz 28.5.2015
Stupanje na snagu: 5.5.2015

17
Naputak o načinu rada Povjerenstva za mirno rješavanje sporova u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 58-1136/2015 iz 28.5.2015
Stupanje na snagu: 5.6.2015

19
Odluka ministra poljoprivrede klasa: 400-01/14-01/182, urbroj: 525-07/0570-14-1 od 29. rujna 2014 (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 121-2321/2014 iz 15.10.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.12.2014, NN 151-2844/2014

20
Odluka o standardu prehrane bolesnika u bolnicama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 59-1153/2015 iz 29.5.2015
Stupanje na snagu: 6.6.2015

21
Pravilnik o radu knjižnice Državnog zavoda za statistiku (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-738/2017 iz 7.4.2017
Stupanje na snagu: 15.4.2017

22
Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1665/2018 iz 21.9.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.7.2019, NN 66-1290/2019

23
Naputak za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13. i 48/15.) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 53-1205/2017 iz 7.6.2017
Stupanje na snagu: 15.6.2017

25
Pravilnik o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-2863/2017 iz 18.12.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 19.12.2019, NN 124-2466/2019

26
Uredba o Uredu za udruge (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-820/2012 iz 21.3.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 6.7.2019, NN 63-1239/2019

27
Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-1074/2019 iz 7.6.2019
Stupanje na snagu: 8.6.2019

28
Pravilnik o dodjeli stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 54-1040/2019 iz 29.5.2019
Stupanje na snagu: 30.5.2019

29
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-672/2012 iz 5.3.2012

30
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva socijalne politike i mladih (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-557/2012 iz 22.2.2012

31
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-752/2012 iz 14.3.2012

32
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-556/2012 iz 22.2.2012

33
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-665/2012 iz 2.3.2012

34
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-666/2012 iz 2.3.2012

35
Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 5-77/2012 iz 12.1.2012

36
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-281/2012 iz 23.1.2012

37
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-667/2012 iz 2.3.2012

38
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-558/2012 iz 22.2.2012

40
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 102-2291/2013 iz 7.8.2013

41
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-670/2012 iz 5.3.2012

42
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-674/2012 iz 5.3.2012

43
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1238/2015 iz 12.6.2015

44
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-675/2012 iz 5.3.2012

45
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 71-1338/2014 iz 11.6.2014

46
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 55-1030/2014 iz 5.5.2014

47
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog hidrometeorološkog zavoda (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1569/2012 iz 20.6.2012

48
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva branitelja (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-673/2012 iz 5.3.2012

49
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 140-2985/2013 iz 22.11.2013

50
Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe brodaraca (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 61-1485/2012 iz 1.6.2012

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa