Poredano po:
Povratak na Zakon o cestama

Broj dokumenata: 59

1
Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 136-2728/2011 iz 28.11.2011
Stupanje na snagu: 6.12.2011

2
Pravilnik o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 74-1485/2013 iz 19.6.2013
Stupanje na snagu: 1.7.2013

3
Pravilnik o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 96-2153/2013 iz 24.7.2013
Stupanje na snagu: 1.8.2013

4
Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 44-1101/2012 iz 18.4.2012
Stupanje na snagu: 26.4.2012

5
Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 34-819/2012 iz 21.3.2012
Stupanje na snagu: 29.3.2012

6
Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 130-2787/2012 iz 28.11.2012
Stupanje na snagu: 6.12.2012

7
Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 140-3003/2013 iz 22.11.2013
Stupanje na snagu: 30.11.2013

8
Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 96-1850/2015 iz 9.9.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2016, NN 98-1907/2015

9
Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-803/2016 iz 30.3.2016
Stupanje na snagu: 7.4.2016

10
Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1593/2016 iz 13.7.2016
Stupanje na snagu: 21.7.2016

11
Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 92-1960/2016 iz 14.10.2016
Stupanje na snagu: 1.1.2017

12
Odluka o imenovanju upravitelja tunelima na TEM cestama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-2526/2015 iz 11.12.2015
Stupanje na snagu: 11.12.2015

13
Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013.godini (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-1614/2013 iz 26.6.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.1.2014, NN 4-76/2014

14
Odluka o uvođenju naplate cestarine za korištenje autoceste A11 Zagreb - Sisak (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1310/2014 iz 6.6.2014
Stupanje na snagu: 5.6.2014

15
Pravilnik o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 16-455/2016 iz 19.2.2016
Stupanje na snagu: 27.2.2016

16
Naputak o načinu rada Povjerenstva za mirno rješavanje sporova u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 58-1136/2015 iz 28.5.2015
Stupanje na snagu: 5.6.2015

17
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 95-1921/2014 iz 1.8.2014
Stupanje na snagu: 9.8.2014

18
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-1766/2014 iz 21.7.2014
Stupanje na snagu: 29.7.2014

19
Pravilnik o sadržaju, ustroju i načinu vođenja baze podataka o javnim cestama i objektima na njima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 56-1102/2015 iz 22.5.2015
Stupanje na snagu: 30.5.2015

20
Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 91-2057/2013 iz 17.7.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.11.2017, NN 114-2662/2017

21
Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC100, dionica Osor - Nerezine (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-483/2019 iz 11.3.2019
Stupanje na snagu: 8.3.2019

22
Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 92-1824/2019 iz 30.9.2019
Stupanje na snagu: 1.10.2019

23
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 92-1823/2019 iz 30.9.2019
Stupanje na snagu: 1.10.2019

24
Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 119-2364/2019 iz 6.12.2019
Stupanje na snagu: 27.11.2019

25
Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 72-1710/2016 iz 6.8.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.12.2018, NN 116-2287/2018

26
Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 41-796/2018 iz 4.5.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.12.2018, NN 4-78/2019

27
Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017. godini (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 28-646/2017 iz 29.3.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 14.12.2017, NN 121-2768/2017

28
Pravilnik o cestarini (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 130-2833/2013 iz 28.10.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.10.2017, NN 96-2218/2017

29
Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 58-1490/2016 iz 24.6.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.4.2020, NN 45-916/2020

30
Pravilnik o izvanrednom prijevozu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 92-1802/2018 iz 17.10.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 11.4.2020, NN 45-915/2020

32
Odluka o davanju ovlaštenja Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za donošenje odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-550/2019 iz 20.3.2019
Stupanje na snagu: 15.3.2019

33
Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-1465/2014 iz 27.6.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.4.2020, NN 43-899/2020

34
Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC8 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-2440/2020 iz 20.11.2020
Stupanje na snagu: 19.11.2020

35
Pravilnik o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1974/2012 iz 27.7.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.2.2021, NN 10-202/2021

36
Pravilnik o ophodnji javnih cesta (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-1405/2014 iz 20.6.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.2.2021, NN 7-148/2021

37
Pravilnik o održavanju cesta (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 90-1826/2014 iz 25.7.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.1.2021, NN 3-62/2021

38
Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC66 i DC75 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-761/2021 iz 9.4.2021
Stupanje na snagu: 8.4.2021

39
Odluka o promjeni granice pomorskog dobra radi građenja, rekonstrukcije i održavanja državne ceste DC403 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-760/2021 iz 9.4.2021
Stupanje na snagu: 8.4.2021

40
Pravilnik o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-1039/2021 iz 12.5.2021
Stupanje na snagu: 20.5.2021

41
Odluka o razvrstavanju javnih cesta (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 18-429/2021 iz 23.2.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 15.9.2021, NN 100-1805/2021

42
Odluka o razvrstavanju javnih cesta (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 44-1100/2012 iz 18.4.2012

43
Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2012 godini (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 58-1452/2012 iz 25.5.2012

44
Odluka o razvrstavanju javnih cesta (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1314/2013 iz 4.6.2013

45
Odluka o razvrstavanju javnih cesta (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1262/2015 iz 15.6.2015

46
Pravilnik o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 74-1486/2013 iz 19.6.2013

47
Odluka o imenovanju upravitelja tunelima na TEM cestama (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-442/2014 iz 21.2.2014

48
Odluka o razvrstavanju javnih cesta (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 94-1892/2014 iz 31.7.2014

49
Odluka o razvrstavanju javnih cesta (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 96-2071/2016 iz 21.10.2016

50
Odluka o uvođenju naplate cestarine za uporabu tunela Sveti Ilija (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 42-792/2013 iz 10.4.2013

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa