Poredano po:
Povratak na Ovršni zakon

Broj dokumenata: 13

1
Pravilnik o tarifi za naknadu troškova i nagradu za obavljanje javne komisione djelatnosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-2513/2012 iz 18.10.2012
Stupanje na snagu: 18.10.2012

2
Pravilnik o utvrđivanju visine iznosa radi osiguranja javnih komisionara od odgovornosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-2507/2012 iz 18.10.2012
Stupanje na snagu: 18.10.2012

3
Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2012. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-2748/2012 iz 21.11.2012
Stupanje na snagu: 12.11.2012

4
Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-2508/2012 iz 18.10.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.9.2017, NN 82-1989/2017

5
Pravilnik o obliku i sadržaju Izjave o zapljeni po pristanku dužnika (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-2293/2014 iz 10.10.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.8.2017, NN 82-1992/2017

6
Pravilnik o registru zadužnica i bjanko zadužnica (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-2512/2012 iz 18.10.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.9.2017, NN 82-1991/2017

7
Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-2509/2012 iz 18.10.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.9.2017, NN 82-1990/2017

8
Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-2511/2012 iz 18.10.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.9.2017, NN 82-1988/2017

9
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-2510/2012 iz 18.10.2012
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2015, NN 156-2945/2014

10
Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 156-2944/2014 iz 30.12.2014
Stupanje na snagu: 1.1.2015

11
Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-174/2021 iz 3.2.2021
Stupanje na snagu: 11.2.2021

12
Pravilnik o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 156-2946/2014 iz 30.12.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.3.2021, NN 28-606/2021

13
Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 43-843/2021 iz 23.4.2021
Stupanje na snagu: 15.9.2021

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa