Poredano po:

Broj dokumenata: 36

1
Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/14-07/142 urbroj: 50301-04/12-14-2 od 24. travnja 2014. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-981/2014 iz 25.4.2014
Stupanje na snagu: 24.4.2014

2
Odluka o sanaciji Opće županijske bolnice Pakrac (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-926/2013 iz 24.4.2013
Stupanje na snagu: 2.5.2013

3
Odluka o sanaciji Specijalne bolnice za kronične bolesti Novi Marof (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-921/2013 iz 24.4.2013
Stupanje na snagu: 2.5.2013

4
Odluka o sanaciji Bolnice za plućne bolesti i TBC Klenovnik (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-920/2013 iz 24.4.2013
Stupanje na snagu: 2.5.2013

5
Odluka o sanaciji Opće bolnice Nova Gradiška (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-917/2013 iz 24.4.2013
Stupanje na snagu: 2.5.2013

6
Odluka o sanaciji Neuropsihijatrijske bolnice "Dr. Ivan Barbot" Popovača (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-924/2013 iz 24.4.2013

7
Odluka o sanaciji Opće bolnice "Dr. Ivo Pedišić" Sisak (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-923/2013 iz 24.4.2013

8
Odluka o sanaciji Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-922/2013 iz 24.4.2013

9
Odluka o sanaciji Opće bolnice Varaždin (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-919/2013 iz 24.4.2013

10
Odluka o sanaciji Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-918/2013 iz 24.4.2013

11
Odluka o sanaciji Opće bolnice "Hrvatski ponos" Knin (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-916/2013 iz 24.4.2013

12
Odluka o sanaciji Opće bolnice Šibensko-kninske županije (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-915/2013 iz 24.4.2013

13
Odluka o sanaciji Kliničke bolnice "Merkur" (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-646/2013 iz 25.3.2013

14
Odluka o sanaciji Kliničkog bolničkog centra Osijek (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-645/2013 iz 25.3.2013

15
Odluka o sanaciji Kliničkog bolničkog centra Split (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-644/2013 iz 25.3.2013

16
Odluka o sanaciji Kliničkog bolničkog centra Rijeka (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-643/2013 iz 25.3.2013

17
Odluka o sanaciji Klinike za dječje bolesti Zagreb (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-642/2013 iz 25.3.2013

18
Odluka o sanaciji Kliničke bolnice Dubrava Zagreb (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-641/2013 iz 25.3.2013

19
Odluka o sanaciji Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-640/2013 iz 25.3.2013

20
Odluka o sanaciji Kliničkog bolničkog centra Zagreb (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-639/2013 iz 25.3.2013

21
Odluka o sanaciji Klinike za infektivne bolest "Dr. Fran Mihaljević" (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-638/2013 iz 25.3.2013

22
Odluka o sanaciji Opće bolnice Bjelovar (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 58-1194/2013 iz 17.5.2013

23
Odluka o sanaciji Županijske bolnice Čakovec (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-939/2013 iz 24.4.2013

24
Odluka o sanaciji Opće županijske bolnice Našice (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-938/2013 iz 24.4.2013

25
Odluka o sanaciji Opće županijske bolnice Vukovar (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-937/2013 iz 24.4.2013

26
Odluka o sanaciji Opće županijske bolnice Vinkovci (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-936/2013 iz 24.4.2013

27
Odluka o sanaciji Doma zdravlja Gospić (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-935/2013 iz 24.4.2013

28
Odluka o sanaciji Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-934/2013 iz 24.4.2013

29
Odluka o sanaciji Opće bolnice Karlovac (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-933/2013 iz 24.4.2013

30
Odluka o sanaciji Opće bolnice Pula (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-932/2013 iz 24.4.2013

31
Odluka o sanaciji Opće bolnice Dubrovnik (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-931/2013 iz 24.4.2013

32
Odluka o sanaciji Opće bolnice Virovitica (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-930/2013 iz 24.4.2013

33
Odluka o sanaciji Opće bolnice Zadar (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-929/2013 iz 24.4.2013

34
Odluka o sanaciji Opće bolnice Zabok (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-928/2013 iz 24.4.2013

35
Odluka o sanaciji Opće županijske bolnice Požega (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-927/2013 iz 24.4.2013

36
Odluka o sanaciji Doma zdravlja Petrinja (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-925/2013 iz 24.4.2013

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa