Poredano po:

Broj dokumenata: 2

1
Plan prijma u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2014 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 146-2742/2014 iz 10.12.2014
Stupanje na snagu: 3.12.2014

2
Plan prijama u državnu službu u Državno sudbeno vijeće za 2014. (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 59-1110/2014 iz 14.5.2014

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa