Poredano po:

Broj dokumenata: 10

1
Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 122-2345/2014 iz 17.10.2014
Stupanje na snagu: 18.10.2014

2
Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-446/2018 iz 7.3.2018
Stupanje na snagu: 8.3.2018

3
Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-833/2015 iz 10.4.2015

4
Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-834/2015 iz 10.4.2015

5
Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 122-2344/2014 iz 17.10.2014

6
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 44-814/2014 iz 7.4.2014

7
Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 42-786/2014 iz 2.4.2014

8
Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 42-783/2014 iz 2.4.2014

9
Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-445/2018 iz 7.3.2018

10
Pravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 42-785/2014 iz 2.4.2014

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije