Poredano po:

Broj dokumenata: 46

1
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1368/2014 iz 16.6.2014
Stupanje na snagu: 24.6.2014

2
Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 100-1952/2015 iz 18.9.2015
Stupanje na snagu: 19.9.2015

3
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2016. godine (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 122-2319/2015 iz 6.11.2015
Stupanje na snagu: 1.1.2016

4
Pravilnik o sadržaju obrasca za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 105-2062/2015 iz 2.10.2015
Stupanje na snagu: 1.10.2015

6
Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-2173/2014 iz 26.9.2014
Stupanje na snagu: 4.10.2014

7
Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-2172/2014 iz 26.9.2014
Stupanje na snagu: 4.10.2014

8
Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centra za socijalnu skrb i podružnice (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-1085/2014 iz 9.5.2014
Stupanje na snagu: 17.5.2014

10
Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 143-2693/2014 iz 3.12.2014
Stupanje na snagu: 4.12.2014

11
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika o provedenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama inspektora (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1270/2015 iz 15.6.2015
Stupanje na snagu: 23.6.2015

13
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1268/2015 iz 15.6.2015
Stupanje na snagu: 23.6.2015

14
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima za dostavu izvješća centra za socijalnu skrb i podružnice (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1264/2015 iz 15.6.2015
Stupanje na snagu: 23.6.2015

15
Pravilnik o vođenju evidencije o fizičkim osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1263/2015 iz 15.6.2015
Stupanje na snagu: 23.6.2015

16
Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika u ustanovi socijalne skrbi i drugoj pravnoj osobi koja pruža socijalne usluge (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1274/2015 iz 15.6.2015
Stupanje na snagu: 23.6.2015

17
Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja inspekcijskog nadzora u djelatnosti socijalne skrbi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1272/2015 iz 15.6.2015
Stupanje na snagu: 23.6.2015

18
Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1276/2015 iz 15.6.2015
Stupanje na snagu: 23.6.2015

19
Pravilnik o sadržaju zbirke podataka, čuvanju, evidenciji i dokumentaciji (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1275/2015 iz 15.6.2015
Stupanje na snagu: 23.6.2015

20
Pravilnik o načinu suradnje centra za socijalnu skrb i službe nadležne za zapošljavanje u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1266/2015 iz 15.6.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.12.2017, NN 130-2986/2017

22
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2020. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 128-2596/2019 iz 30.12.2019
Stupanje na snagu: 1.1.2020

23
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 35-736/2019 iz 5.4.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.3.2020, NN 24-584/2020

24
Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1273/2015 iz 15.6.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.5.2020, NN 56-1126/2020

26
Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2021. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 148-2897/2020 iz 31.12.2020
Stupanje na snagu: 1.1.2021

28
Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-712/2014 iz 28.3.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 27.3.2021, NN 28-607/2021

29
Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice inspektora u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, načinu izdavanja i vođenja upisnika o izdanim iskaznicama (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1271/2015 iz 15.6.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.5.2021, NN 46-938/2021

32
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika ustanova socijalne skrbi (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1267/2015 iz 15.6.2015

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa