Poredano po:

Broj dokumenata: 63

1
Odluka o predstavništvima kreditnih institucija iz trećih zemalja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 47-895/2014 iz 16.4.2014
Stupanje na snagu: 24.4.2014

2
Odluka o uvjetima za davanje financijske potpore grupe kreditnih institucija (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 67-1629/2016 iz 20.7.2016
Stupanje na snagu: 28.7.2016

3
Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1594/2016 iz 13.7.2016
Stupanje na snagu: 21.7.2016

4
Odluka o planovima oporavka kreditnih institucija (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 78-1470/2014 iz 27.6.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.6.2015, NN 67-1290/2015

5
Odluka o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 24-472/2018 iz 9.3.2018
Stupanje na snagu: 17.3.2018

6
Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-503/2018 iz 14.3.2018
Stupanje na snagu: 22.3.2018

7
Odluka o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-501/2018 iz 14.3.2018
Stupanje na snagu: 22.3.2018

10
Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 105-2417/2017 iz 27.10.2017
Stupanje na snagu: 20.12.2017

11
Odluka o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala i interne likvidnosti kreditne institucije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-391/2014 iz 14.2.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.12.2017, NN 126-2864/2017

12
Odluku o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-2476/2017 iz 3.11.2017
Stupanje na snagu: 11.11.2017

13
Odluku o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-2666/2017 iz 22.11.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2019, NN 110-2133/2018

14
Odluka o odbijanju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija i sadržaju revizije za potrebe Hrvatske narodne banke (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-459/2019 iz 6.3.2019
Stupanje na snagu: 14.3.2019

15
Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucija (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 111-2162/2018 iz 12.12.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.8.2020, NN 92-1769/2020

17
Odluka o eksternalizaciji (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 118-2302/2020 iz 28.10.2020
Stupanje na snagu: 5.11.2020

18
Odluka o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 144-2783/2020 iz 23.12.2020
Stupanje na snagu: 29.12.2020

19
Odluka o izvješćivanju o planovima financiranja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 122-2376/2020 iz 9.11.2020
Stupanje na snagu: 31.12.2020

20
Odluka o politikama i praksama primitaka povezanima s pružanjem bankovnih proizvoda i/ili usluga potrošačima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 106-2071/2018 iz 30.11.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.12.2020, NN 146-2828/2020

21
Odluka o stopi protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-202/2015 iz 26.1.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.12.2020, NN 146-2828/2020

22
Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 105-2259/2016 iz 16.11.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2021, NN 145-2816/2020

23
Odluka o sustavu upravljanja (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 96-1862/2018 iz 31.10.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2021, NN 145-2817/2020

24
Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-502/2018 iz 14.3.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2021, NN 145-2815/2020

25
Odluka o primicima radnika (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-702/2017 iz 5.4.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.1.2021, NN 4-85/2021

26
Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-486/2021 iz 26.2.2021
Stupanje na snagu: 6.3.2021

27
Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 127-2423/2014 iz 29.10.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.3.2021, NN 26-582/2021

28
Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (12) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 41A-774/2014 iz 31.3.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.3.2021, NN 59-1198/2020

29
Odluka o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-1619/2021 iz 4.8.2021
Stupanje na snagu: 12.8.2021

30
Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1560/2014 iz 4.7.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.1.2021, NN 19-440/2021

31
Odluka o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-223/2018 iz 26.1.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 9.9.2021, NN 96-1744/2021

32
Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2021. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 96-1742/2021 iz 1.9.2021
Stupanje na snagu: 9.9.2021

33
Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 4-84/2021 iz 15.1.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.9.2021, NN 100-1813/2021

34
Odluka o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 61-1154/2014 iz 21.5.2014

35
Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-390/2014 iz 14.2.2014

36
Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2016. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-849/2016 iz 8.4.2016

37
Odluka o primicima radnika (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1384/2014 iz 16.6.2014

38
Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-989/2014 iz 25.4.2014

39
Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2015. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 139-2629/2014 iz 26.11.2014

41
Odluka o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-51/2015 iz 7.1.2015

42
Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2018. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-706/2018 iz 18.4.2018

43
Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2017. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-742/2017 iz 7.4.2017

44
Odluka o sustavu unutarnjih kontrola (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 1-21/2015 iz 2.1.2015

45
Odluka o upravljanju rizicima (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 1-22/2015 iz 2.1.2015

46
Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-682/2017 iz 3.4.2017

47
Odluka o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 41A-777/2014 iz 31.3.2014

50
Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 105-2260/2016 iz 16.11.2016

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa