Poredano po:
Povratak na Zakon o rudarstvu

Broj dokumenata: 21

1
Pravilnik o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 142-3042/2013 iz 29.11.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 14.6.2018, NN 52-1024/2018

2
Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 142-3044/2013 iz 29.11.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 14.6.2018, NN 52-1024/2018

3
Pravilnik o rudarskim projektima (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 43-900/2020 iz 8.4.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.4.2020, NN 48-1006/2020

4
Pravilnik o Jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 52-1002/2019 iz 22.5.2019
Stupanje na snagu: 30.5.2019

5
Pravilnik o polaganju stručnog ispita iz rudarstva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 83-1557/2020 iz 17.7.2020
Stupanje na snagu: 25.7.2020

6
Uredba o naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 31-538/2014 iz 7.3.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.5.2020, NN 57-1144/2020

7
Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 6-51/2022 iz 14.1.2022
Stupanje na snagu: 15.1.2022

8
Pravilnik o utvrđivanju rezervi i eksploataciji mineralnih sirovina (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-885/2018 iz 18.5.2018
Stupanje na snagu: 30.6.2018

9
Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1474/2014 iz 30.6.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 14.6.2018, NN 52-1024/2018

10
Pravilnik o trajnom zbrinjavanju plinova u geološkim strukturama (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 106-2379/2013 iz 23.8.2013

11
Pravilnik o postupku ocjene dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 150-3175/2013 iz 13.12.2013

12
Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 150-3176/2013 iz 13.12.2013

13
Pravilnik o tehničkom pregledu rudarskih objekata i postrojenja (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 142-3043/2013 iz 29.11.2013

14
Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina i registrima (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 142-3045/2013 iz 29.11.2013

15
Pravilnik o obveznom sadržaju, elementima i načinu opremanja rudarskih projekata (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 61-1147/2014 iz 21.5.2014

16
Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-730/2017 iz 7.4.2017

17
Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 55-1044/2019 iz 31.5.2019

18
Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 142-3046/2013 iz 29.11.2013

19
Pravilnik o uvjetima za izradu projekata i građenje rudarskih objekata i postrojenja (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1473/2014 iz 30.6.2014

20
Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 90-1811/2014 iz 25.7.2014

21
Pravilnik o obveznom sadržaju projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1472/2014 iz 30.6.2014

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa