Poredano po:

Broj dokumenata: 12

3
Pravilnik o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1554/2015 iz 22.7.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2020, NN 126-2541/2019

4
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 29-642/2021 iz 24.3.2021
Stupanje na snagu: 1.4.2021

6
Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, rastepa, kvara i loma u procesima proizvodnje kozmetičkih proizvoda (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-1440/2021 iz 7.7.2021
Stupanje na snagu: 15.7.2021

7
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (16) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1633/2013 iz 27.6.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2021, NN 73-1370/2021

10
Pravilnik o plaćanju poreza na dodanu vrijednost pri uvozu strojeva i opreme putem prijave poreza na dodanu vrijednost (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 132-3043/2017 iz 29.12.2017

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa