Poredano po:

Broj dokumenata: 24

1
Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 18-384/2015 iz 18.2.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2021, NN 126-2131/2021

2
Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2454/2016 iz 2.12.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2021, NN 126-2131/2021

3
Pravilnik o provedbi Uredbe (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označivanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 14-383/2016 iz 12.2.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2021, NN 126-2131/2021

4
Pravilnik o sigurnosti dizala (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-583/2016 iz 4.3.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2021, NN 126-2131/2021

5
Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-593/2016 iz 9.3.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2021, NN 126-2131/2021

6
Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 21-594/2016 iz 9.3.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2021, NN 126-2131/2021

7
Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 5-94/2019 iz 16.1.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2021, NN 126-2131/2021

8
Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-499/2020 iz 21.2.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2021, NN 126-2131/2021

9
Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-1450/2020 iz 1.7.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2021, NN 126-2131/2021

10
Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 105-2050/2015 iz 2.10.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2021, NN 126-2131/2021

11
Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-791/2016 iz 25.3.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2021, NN 126-2131/2021

12
Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 33-943/2016 iz 15.4.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2021, NN 126-2131/2021

13
Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 43-1122/2016 iz 5.5.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2021, NN 126-2131/2021

14
Pravilnik o aerosolnim raspršivačima (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 45-839/2014 iz 9.4.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2021, NN 126-2131/2021

15
Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 91-2051/2013 iz 17.7.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2021, NN 126-2131/2021

16
Pravilnik o radijskoj opremi (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 49-1322/2016 iz 30.5.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2021, NN 126-2131/2021

17
Pravilnik o tlačnoj opremi (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1804/2016 iz 2.9.2016
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2021, NN 126-2131/2021

18
Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2016/426 o aparatima na plinovita goriva (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1349/2018 iz 20.7.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.12.2021, NN 126-2131/2021

19
Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 142-2675/2014 iz 2.12.2014

20
Pravilnik o tlačnoj opremi (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 20-426/2015 iz 23.2.2015

21
Pravilnik za plinske aparate (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 91-2050/2013 iz 17.7.2013

22
Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (10) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 131-2866/2013 iz 30.10.2013

23
Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-617/2017 iz 24.3.2017

24
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvne ploče (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-1125/2015 iz 27.5.2015

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa