Poredano po:

Broj dokumenata: 47

1
Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 130-2836/2013 iz 28.10.2013
Stupanje na snagu: 5.11.2013

2
Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 82-1586/2014 iz 9.7.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.12.2017, NN 129-2965/2017

3
Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 147-2770/2014 iz 12.12.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.12.2017, NN 129-2964/2017

4
Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 141-3030/2013 iz 27.11.2013
Stupanje na snagu: 5.12.2013

5
Odluka o posebnom standardu i mjerilima njegove primjene u provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1267/2014 iz 30.5.2014
Stupanje na snagu: 31.5.2014

6
Pravilnik o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 144-2701/2014 iz 5.12.2014
Stupanje na snagu: 6.12.2014

8
Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-2569/2014 iz 18.11.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 29.12.2017, NN 128-2922/2017

9
Pravilnik o ovlastima, obvezama i načinu rada liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 8-197/2015 iz 23.1.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.4.2018, NN 34-663/2018

10
Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 160-3362/2013 iz 31.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.4.2018, NN 42-822/2018

11
Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 160-3364/2013 iz 31.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.4.2018, NN 42-824/2018

12
Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 160-3363/2013 iz 31.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.4.2018, NN 42-823/2018

13
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 160-3360/2013 iz 31.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.4.2018, NN 34-664/2018

14
Odluka o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ortopedska i druga pomagala (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 51-985/2019 iz 20.5.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.12.2019, NN 110-2225/2019

15
Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 12-236/2014 iz 31.1.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.3.2020, NN 22-556/2020

16
Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 146-3119/2013 iz 9.12.2013
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 7.3.2020, NN 22-555/2020

17
Odluka o iskaznici osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1555/2017 iz 10.7.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 12.3.2020, NN 24-593/2020

18
Pravilnik o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1438/2019 iz 19.7.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 30.7.2020, NN 81-1524/2020

19
Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 47-896/2014 iz 16.4.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.4.2019, NN 35-740/2019

20
Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (13) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-1412/2014 iz 20.6.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 2.4.2020, NN 39-834/2020

21
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (11) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 47-897/2014 iz 16.4.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2021, NN 147-2877/2020

22
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (14) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 56-1235/2017 iz 12.6.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 11.2.2021, NN 12-223/2021

23
Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 14-295/2021 iz 12.2.2021
Stupanje na snagu: 27.2.2021

24
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (7) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 49-949/2014 iz 18.4.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.2.2021, NN 9-185/2021

25
Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-2622/2020 iz 10.12.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.4.2021, NN 33-706/2021

26
Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-2623/2020 iz 10.12.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 16.4.2021, NN 33-707/2021

27
Odluka o utvrđivanju dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-171/2014 iz 24.1.2014

28
Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (6) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 9-170/2014 iz 24.1.2014

29
Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (9) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 29-607/2015 iz 16.3.2015

30
Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (14) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 29-606/2015 iz 16.3.2015

31
Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (6) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 91-1834/2014 iz 26.7.2014

32
Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (9) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 91-1833/2014 iz 26.7.2014

33
Standardi i normativi zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 106-2063/2014 iz 2.9.2014

34
Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 14-307/2018 iz 13.2.2018

35
Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (8) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-1585/2016 iz 11.7.2016

36
Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (10) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-1584/2016 iz 11.7.2016

37
Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (25) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 156-3283/2013 iz 23.12.2013

38
Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (4) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1553/2017 iz 10.7.2017

39
Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1552/2017 iz 10.7.2017

40
Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (10) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 83-1720/2019 iz 5.9.2019

41
Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-1903/2019 iz 11.10.2019

42
Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-850/2020 iz 2.4.2020

43
Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (16) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 83-1719/2019 iz 5.9.2019

44
Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 89-1691/2020 iz 31.7.2020

45
Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (7) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 76-1461/2020 iz 2.7.2020

46
Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 76-1462/2020 iz 2.7.2020

47
Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-2422/2020 iz 16.11.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa