Poredano po:

Broj dokumenata: 29

1
Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 117-2217/2014 iz 1.10.2014
Stupanje na snagu: 9.10.2014

2
Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-1933/2015 iz 16.9.2015
Stupanje na snagu: 1.11.2015

3
Naputak o glomaznom otpadu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1534/2015 iz 20.7.2015
Stupanje na snagu: 28.7.2015

4
Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 88-1736/2015 iz 12.8.2015
Stupanje na snagu: 20.8.2015

5
Pravilnik o katalogu otpada (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 90-1757/2015 iz 19.8.2015
Stupanje na snagu: 27.8.2015

6
Pravilnik o termičkoj obradi otpada (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 75-1755/2016 iz 17.8.2016
Stupanje na snagu: 25.8.2016

7
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1650/2016 iz 27.7.2016
Stupanje na snagu: 4.8.2016

8
Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2161/2015 iz 16.10.2015
Stupanje na snagu: 24.10.2015

9
Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 111-2147/2015 iz 14.10.2015
Stupanje na snagu: 22.10.2015

10
Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 6-94/2014 iz 17.1.2014
Stupanje na snagu: 18.1.2014

11
Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 103-2001/2014 iz 27.8.2014
Stupanje na snagu: 4.9.2014

12
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 113-2493/2016 iz 7.12.2016
Stupanje na snagu: 1.1.2017

13
Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 3-120/2017 iz 11.1.2017
Stupanje na snagu: 5.1.2017

14
Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-2184/2015 iz 21.10.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.12.2018, NN 56-1073/2019

15
Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 50-989/2015 iz 8.5.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.6.2019, NN 56-1066/2019

16
Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 50-1138/2017 iz 26.5.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.2.2020, NN 14-259/2020

17
Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (6) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 42-782/2014 iz 2.4.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.1.2020, NN 7-157/2020

18
Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 102-1993/2018 iz 21.11.2018
Stupanje na snagu: 29.11.2018

19
Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-456/2019 iz 6.3.2019
Stupanje na snagu: 14.3.2019

20
Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 11-235/2019 iz 30.1.2019
Stupanje na snagu: 7.2.2019

21
Pravilnik o gospodarenju otpadom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 81-1517/2020 iz 15.7.2020
Stupanje na snagu: 23.7.2020

22
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 125-2384/2015 iz 18.11.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 23.7.2020, NN 81-1519/2020

23
Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 97-1872/2015 iz 11.9.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 24.12.2020, NN 140-2703/2020

24
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (5) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 88-1735/2015 iz 12.8.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.12.2020, NN 144-2773/2020

25
Program izobrazbe o gospodarenju otpadom (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-1470/2015 iz 15.7.2015

26
Pravilnik o gospodarenju otpadom (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 117-2708/2017 iz 29.11.2017

27
Pravilnik o gospodarenju otpadom (5) - nevažeći propis - djelomična primjena · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-426/2014 iz 20.2.2014 Stupanje na snagu: 7.12.2017

28
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada (1) - osnovni tekst · Lokalni propisi

Prva objava: SGZ 7-468/2018 iz 28.3.2018
Stupanje na snagu: 5.4.2018

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije