Poredano po:

Broj dokumenata: 24

1
Statut Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-462/2015 iz 25.2.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.7.2015, NN 73-1396/2015

2
Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 91-1767/2015 iz 21.8.2015
Stupanje na snagu: 29.8.2015

3
Pravilnik o sigurnosnim znakovima (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 91-1765/2015 iz 21.8.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 14.7.2016, NN 61-1556/2016

4
Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2153/2014 iz 24.9.2014
Stupanje na snagu: 2.10.2014

5
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 16-458/2016 iz 19.2.2016
Stupanje na snagu: 27.2.2016

6
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 16-457/2016 iz 19.2.2016
Stupanje na snagu: 27.2.2016

7
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 48-917/2018 iz 25.5.2018
Stupanje na snagu: 2.6.2018

8
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 91-1774/2018 iz 12.10.2018
Stupanje na snagu: 20.10.2018

9
Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu klasa: UP/I-115-01/18-01/26, urbroj: 425-02/8-18-2 od 3. prosinca 2018. (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2183/2018 iz 14.12.2018
Stupanje na snagu: 3.12.2018

10
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 18-421/2017 iz 1.3.2017
Stupanje na snagu: 9.3.2017

11
Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 126-2542/2019 iz 24.12.2019
Stupanje na snagu: 1.1.2020

12
Naputak o podacima koje sadrži izvješće o smrtnoj ozljedi nastaloj u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 68-1374/2019 iz 17.7.2019
Stupanje na snagu: 25.7.2019

13
Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 50-975/2019 iz 17.5.2019
Stupanje na snagu: 25.5.2019

14
Pravilnik o izradi procjene rizika (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2154/2014 iz 24.9.2014
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.1.2020, NN 129-2615/2019

15
Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 27-548/2019 iz 20.3.2019
Stupanje na snagu: 15.3.2019

16
Odluka o troškovima komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 55-1443/2016 iz 15.6.2016

17
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 91-1768/2015 iz 21.8.2015

18
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 91-1766/2015 iz 21.8.2015

19
Odluka o troškovima Komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 1-31/2018 iz 3.1.2018

20
Odluka o troškovima komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 50-1147/2017 iz 26.5.2017

21
Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2155/2014 iz 24.9.2014

22
Naputak o podacima koje sadrži izvješće povodom događaja koji je prouzročio smrt radnika (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 119-2236/2014 iz 7.10.2014

23
Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2152/2014 iz 24.9.2014

24
Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (5) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-2288/2014 iz 10.10.2014

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije