Poredano po:
Povratak na Zakon o udrugama

Broj dokumenata: 4

1
Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-546/2015 iz 9.3.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.4.2021, NN 37-759/2021

2
Statut Hrvatskoga Crvenog križa (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 56-1452/2016 iz 17.6.2016
Stupanje na snagu: 22.3.2016

3
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 4-76/2015 iz 14.1.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.2.2020, NN 14-249/2020

4
Statut Hrvatske veterinarske komore (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 89-1911/2016 iz 5.10.2016
Stupanje na snagu: 5.10.2016

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa