Poredano po:

Broj dokumenata: 13

1
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija humanitarne pomoći (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 16-390/2020 iz 12.2.2020
Stupanje na snagu: 20.2.2020

2
Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 16-391/2020 iz 12.2.2020
Stupanje na snagu: 20.2.2020

3
Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2021. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 136-2250/2021 iz 10.12.2021
Stupanje na snagu: 30.11.2021

4
Pravilnik o razvrstavanju humanitarnih akcija (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-2279/2015 iz 2.11.2015
Stupanje na snagu: 3.11.2015

5
Pravilnik o izgledu logotipa za prikupljanje humanitarne pomoći (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-2280/2015 iz 2.11.2015
Stupanje na snagu: 3.11.2015

6
Pravilnik o Državnoj nagradi za humanitarni rad (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-2284/2015 iz 2.11.2015
Stupanje na snagu: 3.11.2015

7
Pravilnik o evidencijskoj oznaci humanitarne akcije (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-2282/2015 iz 2.11.2015
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 20.2.2020, NN 16-392/2020

8
Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2019. godini (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 123-2433/2019 iz 13.12.2019

9
Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2020. godini (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 136-2603/2020 iz 9.12.2020

10
Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2017. godini (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 125-2845/2017 iz 15.12.2017

11
Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2018. godini (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 109-2104/2018 iz 5.12.2018

12
Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-2281/2015 iz 2.11.2015

13
Pravilnik o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 120-2283/2015 iz 2.11.2015

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa