Poredano po:
Povratak na Opći porezni zakon

Broj dokumenata: 3

1
Pravilnik o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-676/2017 iz 3.4.2017
Stupanje na snagu: 4.4.2017

2
Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (11) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 45-895/2019 iz 3.5.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 13.3.2021, NN 26-573/2021

3
Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 30-675/2017 iz 3.4.2017

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa