Poredano po:

Broj dokumenata: 7

1
Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 18-381/2018 iz 23.2.2018
Stupanje na snagu: 3.3.2018

2
Pravilnik o porezu na dohodak (9) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-289/2017 iz 3.2.2017
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.1.2021, NN 1-7/2021

3
Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 1-13/2019 iz 2.1.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.1.2021, NN 1-5/2021

4
Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 1-1/2020 iz 2.1.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.1.2021, NN 1-6/2021

5
Pravilnik o porezu na dohodak (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 1-3/2017 iz 2.1.2017

7
Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 1-5/2017 iz 2.1.2017

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije