Poredano po:
Povratak na Zakon o akvakulturi

Broj dokumenata: 34

1
Pravilnik o dozvoli za akvakulturu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 17-358/2018 iz 21.2.2018
Stupanje na snagu: 1.3.2018

2
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu - COVID-19 (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-497/2022 iz 31.3.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.4.2022, NN 49-625/2022

3
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije postupanja ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-909/2019 iz 8.5.2019
Stupanje na snagu: 16.5.2019

4
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. »Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša« (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-930/2020 iz 15.4.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 31.7.2021, NN 86-1599/2021

5
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2020. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 41-871/2020 iz 3.4.2020
Stupanje na snagu: 4.4.2020

7
Pravilnik o postupku plombiranja i postupanju s privremeno oduzetim proizvodima ribarstva, ribolovnim alatima i opremom te drugim predmetima kojima je počinjen prekršaj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 93-1673/2021 iz 25.8.2021
Stupanje na snagu: 2.9.2021

8
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-746/2021 iz 7.4.2021
Stupanje na snagu: 8.4.2021

9
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.9. »Prijelaz na sustave za okolišno upravljanje i reviziju te na ekološku akvakulturu« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-680/2021 iz 31.3.2021
Stupanje na snagu: 1.4.2021

10
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.13. »Osiguranje akvakulturnih stokova« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 32-681/2021 iz 31.3.2021
Stupanje na snagu: 1.4.2021

11
Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-2263/2021 iz 13.12.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.12.2021, NN 6-64/2022

12
Pravilnik o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-507/2021 iz 3.3.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 22.1.2022, NN 9-85/2022

13
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.1. »Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište« (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 41-794/2018 iz 4.5.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 5.9.2020, NN 99-1881/2020

14
Pravilnik o Registru dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, Registru unosa i prijenosa i Popisu zatvorenih objekata akvakulture (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-237/2018 iz 31.1.2018
Stupanje na snagu: 1.2.2018

15
Pravilnik o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 63-917/2022 iz 3.6.2022
Stupanje na snagu: 4.6.2022

16
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 106-2070/2018 iz 30.11.2018
Stupanje na snagu: 8.12.2018

17
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.7. »Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta« (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 86-1747/2019 iz 12.9.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.9.2021, NN 104-1853/2021

18
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima u 2019. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 22-451/2019 iz 6.3.2019
Stupanje na snagu: 7.3.2019

19
Pravilnik o odobrenju za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 15-305/2019 iz 13.2.2019
Stupanje na snagu: 21.2.2019

20
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.12. »Mjere zaštite zdravlja i dobrobiti životinja« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-1154/2020 iz 15.5.2020
Stupanje na snagu: 16.5.2020

21
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. »Inovacije« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 17-323/2021 iz 19.2.2021
Stupanje na snagu: 10.2.2021

22
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.2./II.3./II.4. »Produktivna ulaganja u akvakulturu« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 77-1471/2020 iz 3.7.2020
Stupanje na snagu: 4.7.2020

23
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.11. »Zaštita javnog zdravlja - COVID-19« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 108-2142/2020 iz 7.10.2020
Stupanje na snagu: 8.10.2020

24
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 46-939/2021 iz 30.4.2021
Stupanje na snagu: 1.5.2021

25
Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-2262/2021 iz 13.12.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.7.2022, NN 87-1352/2022

26
Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje do 2027. godine (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 133-1998/2022 iz 11.11.2022
Stupanje na snagu: 10.11.2022

27
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture - kompenzacija« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-2039/2022 iz 21.11.2022
Stupanje na snagu: 22.11.2022

28
Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 13-254/2019 iz 6.2.2019

29
Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1514/2018 iz 10.8.2018

32
Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija (3) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2177/2018 iz 14.12.2018

33
34
Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa