Poredano po:

Broj dokumenata: 144

1
Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2023. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 39-680/2023 iz 7.4.2023
Stupanje na snagu: 8.4.2023

2
Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2021. godini (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 37-763/2021 iz 9.4.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.10.2021, NN 116-1993/2021

3
Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2022. godini (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 53-695/2022 iz 6.5.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.9.2022, NN 107-1574/2022

4
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-615/2023 iz 29.3.2023
Stupanje na snagu: 30.3.2023

5
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture - COVID-19« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 108-2143/2020 iz 7.10.2020
Stupanje na snagu: 8.10.2020

6
Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 111-2194/2020 iz 14.10.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 10.4.2021, NN 37-764/2021

9
Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 125-2406/2020 iz 13.11.2020
Stupanje na snagu: 14.11.2020

12
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.21.»Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena - zamjena motora« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 138-2671/2020 iz 11.12.2020
Stupanje na snagu: 12.12.2020

14
Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2020. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 16-394/2020 iz 12.2.2020
Stupanje na snagu: 13.2.2020

18
Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2020. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 64-1276/2020 iz 29.5.2020
Stupanje na snagu: 30.5.2020

19
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 73-1417/2020 iz 26.6.2020
Stupanje na snagu: 27.6.2020

20
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 79-1493/2020 iz 10.7.2020
Stupanje na snagu: 11.7.2020

21
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. »Zaštita zdravlja i sigurnost« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-1878/2020 iz 4.9.2020
Stupanje na snagu: 5.9.2020

22
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. »Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 99-1879/2020 iz 4.9.2020
Stupanje na snagu: 5.9.2020

23
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2021. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 100-1803/2021 iz 15.9.2021
Stupanje na snagu: 16.9.2021

24
Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2021. godini (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 12-215/2021 iz 10.2.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 18.11.2021, NN 123-2111/2021

25
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 134-2223/2021 iz 8.12.2021
Stupanje na snagu: 9.12.2021

26
Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 137-2263/2021 iz 13.12.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 21.12.2021, NN 6-64/2022

27
Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu za razdoblje 2022. - 2026. godine (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 147-2551/2021 iz 31.12.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 25.2.2023, NN 22-379/2023

28
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 14-284/2021 iz 12.2.2021
Stupanje na snagu: 13.2.2021

29
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. »Inovacije« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 19-433/2021 iz 24.2.2021
Stupanje na snagu: 25.2.2021

30
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu - COVID-19 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 42-828/2021 iz 21.4.2021
Stupanje na snagu: 22.4.2021

31
32
Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2021. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 57-1120/2021 iz 26.5.2021
Stupanje na snagu: 27.5.2021

33
Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u Jabučkom džepu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 65-1239/2021 iz 11.6.2021
Stupanje na snagu: 12.6.2021

34
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 7-146/2021 iz 27.1.2021
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 28.10.2021, NN 116-1992/2021

35
Pravilnik o postupku plombiranja i postupanju s privremeno oduzetim proizvodima ribarstva, ribolovnim alatima i opremom te drugim predmetima kojima je počinjen prekršaj (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 93-1673/2021 iz 25.8.2021
Stupanje na snagu: 2.9.2021

36
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom u 2022. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 104-1539/2022 iz 9.9.2022
Stupanje na snagu: 10.9.2022

37
Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-93/2022 iz 24.1.2022
Stupanje na snagu: 25.1.2022

38
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture - kompenzacija« (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 135-2039/2022 iz 21.11.2022
Stupanje na snagu: 22.11.2022

39
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 23-291/2022 iz 25.2.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 4.2.2023, NN 13-254/2023

40
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu - COVID-19 (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 40-497/2022 iz 31.3.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 26.4.2022, NN 49-625/2022

41
Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 53-689/2022 iz 6.5.2022
Stupanje na snagu: 7.5.2022

42
Pravilnik o lovostaju jegulje (Anguilla anguilla) u 2022. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 60-866/2022 iz 27.5.2022
Stupanje na snagu: 28.5.2022

43
Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1028/2022 iz 17.6.2022
Stupanje na snagu: 18.6.2022

44
Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 69-1029/2022 iz 17.6.2022
Stupanje na snagu: 18.6.2022

45
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2023. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 13-253/2023 iz 3.2.2023
Stupanje na snagu: 4.2.2023

46
Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2023. godini (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 17-298/2023 iz 14.2.2023
Stupanje na snagu: 15.2.2023

47
Pravilnik o popisu trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 6-103/2023 iz 16.1.2023
Stupanje na snagu: 24.1.2023

48
Naredba o popisu iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (3) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 53-697/2022 iz 6.5.2022
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.4.2023, NN 39-679/2023

49
Pravilnik o priznavanju ribarskih zadruga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 115-1767/2022 iz 5.10.2022
Stupanje na snagu: 13.10.2022

50
Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru (4) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 10-187/2020 iz 24.1.2020
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 17.11.2022, NN 135-2034/2022

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa