Poredano po:

Broj dokumenata: 45

1
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja investicijskih društava (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 83-1661/2018 iz 19.9.2018
Stupanje na snagu: 30.9.2018

2
Pravilnik o sadržaju revizije u investicijskim društvima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 83-1660/2018 iz 19.9.2018
Stupanje na snagu: 27.9.2018

3
Pravilnik o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 83-1659/2018 iz 19.9.2018
Stupanje na snagu: 27.9.2018

5
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-2226/2018 iz 19.12.2018
Stupanje na snagu: 27.12.2018

6
Pravilnik o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-2225/2018 iz 19.12.2018
Stupanje na snagu: 27.12.2018

7
Pravilnik o vođenju službenog registra propisanih informacija (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-2227/2018 iz 19.12.2018
Stupanje na snagu: 27.12.2018

8
Pravilnik o godišnjem obavještavanju Hanfe o korištenju izuzeća od obveze ishođenja odobrenja za rad i primjene uvjeta za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 96-1866/2018 iz 31.10.2018
Stupanje na snagu: 8.11.2018

11
Odluka o trajnom ograničenju stavljanja na tržište, distribucije i prodaje ugovora za razlike (CFD-ova) malim ulagateljima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 71-1510/2019 iz 26.7.2019
Stupanje na snagu: 25.7.2019

12
Odluka o trajnoj zabrani stavljanja na tržište, distribucije i prodaje binarnih opcija malim ulagateljima (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 71-1509/2019 iz 26.7.2019
Stupanje na snagu: 25.7.2019

13
Pravilnik o načinu pribavljanja podataka, sadržaju izvješća te rokovima dostave podataka iz središnjeg depozitorija (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 107-2145/2019 iz 7.11.2019
Stupanje na snagu: 15.11.2019

16
Pravilnik o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 82-1716/2019 iz 4.9.2019
Stupanje na snagu: 12.9.2019

17
Pravilnik o izvještavanju o izuzećima od primjene pozicijskih limita u robnim izvedenicama i o izvještavanju o pozicijama u robnim izvedenicama (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 5-69/2020 iz 15.1.2020
Stupanje na snagu: 23.1.2020

18
Pravilnik o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Zakona o tržištu kapitala, Uredbe (EU) br. 600/2014, Uredbe (EU) br. 596/2014 I Uredbe (EU) br. 909/2014 (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 124-2480/2019 iz 18.12.2019
Stupanje na snagu: 26.12.2019

19
Pravilnik o postupanju Hanfe u vezi naknada za usluge uređenog tržišta (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-506/2019 iz 13.3.2019
Stupanje na snagu: 21.3.2019

20
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja burze (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-507/2019 iz 13.3.2019
Stupanje na snagu: 21.3.2019

22
Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-538/2019 iz 15.3.2019
Stupanje na snagu: 23.3.2019

23
Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 26-544/2019 iz 15.3.2019
Stupanje na snagu: 23.3.2019

24
Pravilnik o kriterijima za ispunjavanje uvjeta za imenovanje vezanog zastupnika i registru vezanih zastupnika (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 25-505/2019 iz 13.3.2019
Stupanje na snagu: 21.3.2019

25
Pravilnik o planovima oporavka investicijskih društava (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 110-2136/2018 iz 7.12.2018
Stupanje na snagu: 15.12.2018

26
Pravilnik o upravljanju rizicima, adekvatnosti kapitala i likvidnosti investicijskih društava (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 110-2135/2018 iz 7.12.2018
Stupanje na snagu: 15.12.2018

27
Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 18-395/2019 iz 22.2.2019
Stupanje na snagu: 2.3.2019

28
Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 18-394/2019 iz 22.2.2019
Stupanje na snagu: 2.3.2019

29
Pravilnik o politici primitaka Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 18-393/2019 iz 22.2.2019
Stupanje na snagu: 2.3.2019

30
Pravilnik o utvrđivanju nastanka osiguranog slučaja u sustavu zaštite ulagatelja na tržištu kapitala (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1315/2019 iz 10.7.2019
Stupanje na snagu: 18.7.2019

33
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad, organizacijskim zahtjevima i nadzornim izvještajima pružatelja usluga dostave podataka (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 84-1571/2020 iz 21.7.2020
Stupanje na snagu: 29.7.2020

38
Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 98-1862/2020 iz 2.9.2020
Stupanje na snagu: 10.9.2020

39
Pravilnik o sadržaju i strukturi godišnjeg izvještaja izdavatelja te obliku i načinu njegovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 114-2224/2018 iz 19.12.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.12.2020, NN 132-2514/2020

40
Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 96-1864/2018 iz 31.10.2018
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.12.2020, NN 132-2515/2020

41
Pravilnik o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima fonda za zaštitu ulagatelja (2) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 66-1313/2019 iz 10.7.2019
Stupanje na snagu posljednje izmjene: 8.12.2020, NN 132-2513/2020

42
Pravilnik o minimalnom obliku i sadržaju informacijskog dokumenta kod iznimke od obveze objave prospekta (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 87-1664/2020 iz 29.7.2020
Stupanje na snagu: 6.8.2020

43
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 147-2881/2020 iz 30.12.2020
Stupanje na snagu: 1.1.2021

44
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2019. godinu (2) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 112-2187/2018 iz 14.12.2018

45
Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2020. godinu (1) - nevažeći propis · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 2-19/2020 iz 3.1.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije