Poredano po:

Broj dokumenata: 4

1
Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-766/2020 iz 25.3.2020
Stupanje na snagu: 2.4.2020

2
Pravilnik o nadležnosti, sastavu i načinu rada drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-767/2020 iz 25.3.2020
Stupanje na snagu: 2.4.2020

3
Pravilnik o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 102-2058/2019 iz 25.10.2019
Stupanje na snagu: 2.11.2019

4
Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja (1) - osnovni tekst · Opći podzakonski propisi

Prva objava: NN 36-768/2020 iz 25.3.2020
Stupanje na snagu: 2.4.2020

Uključi filtre Isključi filtre
Vrsta propisa
Status propisa
Registar
10. MEĐUNARODNO PRAVO
10.3. MEĐUNARODNI DVOSTRANI UGOVORI
Godina prve objave

Datum prve objave

Godina početka važenja verzije

Datum početka važenja verzije


Poveznica na registar propisa